ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Seminarium technologiczne „Od nauki do wdrożeń”

Seminarium technologiczne „Od nauki do wdrożeń”

Seminarium technologiczne „Od nauki do wdrożeń”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium technologicznym „Od nauki do wdrożeń” o współpracy pomiędzy Engineering Design Center a Politechnika Warszawską oraz o sposobach łączenia nauki z przemysłem w kontekście naszej technologicznej i gospodarczej rzeczywistości.

Seminarium odbedzie się 11 maja 2017r. godz. 14:00-17:00 w budynku ITC  sala 105;

Agenda: 

1. Przywitanie uczestników 

Prof. dr hab. inż. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 

Marian Lubieniecki, Prezes General Electric Company Polska

Paweł Stężycki, Dyrektor pionu EDC przy Instytucie Lotnictwa 

2. Prezentacja infrastruktury badawczej EDC (Ilot) 

Paweł Szuchnik, zastępca dyrektora do spraw infrastruktury badawczej 

3. Prezentacja infrastruktury badawczej MEiL 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, dr hab. inż. Grzegorz Krzesiński, prof. PW 

4. Prezentacja tematów z działalności EDC 

GE Aviation- Projekt silnika turbośmigłowego GE Advanced Turboprop, Pawel Buczek

GE Oil&Gas- Rola inżyniera produktu w procesie przygotowania oferty dla klienta w regionie, Robert Borys

GE Aviation Systems- Przegląd Projektów, Grzegorz Kopański 

5. Prezentacja tematów z działalności PW MEiL 

Możliwości współpracy MEiL – GE w zakresie systemów lotniczych -  prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz, mgr inż. Sebastian Topczewski 

Aeroakustyka, Aerodynamiczna Optymalizacja Kształtu oraz Zaawansowana Strategia Instrumentacji  Eksperymentu - prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki 

Badania eksperymentalne mini i mikrosilników do zastosowań satelitarnych –  dr inż. Jan Kindracki

6. Prezentacja kół naukowych MEiL 

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP) 

Koło Naukowe Awioniki Melavio (MELAVIO) 

Koło Naukowe Energetyków (KNE) 

7 Prezentacja programu EDISON w GE- Grzegorz Lange 

 

8 Rozmowy robocze o możliwościach współpracy EDC a MEiL PW 

KonferencjaMEiL_GE