ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Zmarł prof. Józef Portacha

Zmarł prof. Józef Portacha

24.01.2023 zmarł przeżywszy 86 lat Ś.P. Profesor Józef Portacha.

Wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Prodziekan Wydziału MEiL w latach 1980-87. Specjalista w zakresie modelowania i optymalizacji siłowni cieplnych. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów i naukowców. Opiekun studenckiego Koła Naukowego Energetyków, współorganizator  wielu seminariów i konferencji studenckiego ruchu naukowego. Towarzystwa Energetyki Słonecznej, Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PW, wieloletni przewodniczący Koła w Instytucie Techniki Cieplnej PW.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, laureat Nagrody Ministra Energetyki oraz wielokrotnie Nagrody JM Rektora PW za działalność naukową, dydaktyczną i wychowawczą, otrzymał odznakę Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej i diamentową odznakę Wydziału MEiL PW.

2023-01-25 18_26_23-Józef Portacha - PDF-XChange Viewer