ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Inauguracja V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”

Inauguracja V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”

Inauguracja V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”

W dniu 15 października 2018 roku odbyła się inauguracja V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”. W ramach programu dziewięciu studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej odbędzie staż w Veolii Energii Warszawa. Podczas stażu studenci, pod czujnym okiem opiekunów merytorycznych z Veolii Energii Warszawa i  promotorów z Politechniki Warszawskiej, będą przygotowywali prace dyplomowe na tematy związane z działalnością VWAW. Wszystkim uczestnikom programu życzymy powodzenia.

Pełna informacja zamieszczona jest na stronie internetowej http://energiadlawarszawy.pl/news/inauguracja-v-edycji-programu-zrob-dyplom-z-veolia

Członkowie Zarządu Veolii Energii Warszawa S.A.: Dariusz Zawisza - Dyrektor Zasobów Ludzkich i Joanna Orłowska – Dyrektor Finansowy oraz przedstawiciele Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej uroczyście przywitali rozpoczynających płatny staż studentów.

Przez najbliższych sześć miesięcy studenci Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej – Ewelina Beyer, Maria Janczylik, Katsiaryna Razumkova, Dominik Dobek, Patryk Pietrzak, Jędrzej Winnicki, Sebastian Ulita, Paweł Litman oraz Jakub Jezierski będą  brali udział w projektach realizowanych w różnych działach Veolii Energii Warszawa. Projekty te związane są tematycznie z przygotowywanymi przez nich inżynierskimi pracami dyplomowymi.

Podczas stażu studenci otrzymają wsparcie merytoryczne opiekunów ze strony Veolii oraz możliwość wykorzystywania zaplecza badawczego firmy w celu pogłębiania wiedzy praktycznej.

Szczegóły programu znajdują się pod adresem: http://www.energiadlawarszawy.pl/news/v-edycja-programu-zrob-dyplom-z-veolia

W spotkaniu inauguracyjnym oprócz studentów uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej - promotorzy studentów objętych programem: prof. nzw. dr inż. Wojciech Bujalski, dr inż. Adam Smyk, dr inż. Jacek Szymczyk oraz dr inż. Łukasz Szabłowski. Ze strony Veolii w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Eksploatacji Julita Kozłowska-Czaja, Manager ds. komunikacji wewnętrznej i employer branding Anna Łokaj oraz opiekunowie merytoryczni studentów: Sebastian Knysz, Iwona Mazurkiewicz, Krzysztof Książek, Krzysztof Zawistowski, Jakub Sowa i Rafał Brzozowski.

Podczas spotkania inauguracyjnego Dyrektor Zasobów Ludzkich Veolii Energii Warszawa Dariusz Zawisza zaprezentował spółkę, wskazując na jej pełne zaangażowanie w realizację strategii Grupy Veolia i zwracając uwagę na szczególną rolę kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi zarówno w obszarze badawczo-innowacyjnym, jak również istotność budowania i doskonalenia przyszłych kadr, co przyczynia się do wypełniania pojawiającej się "luki pokoleniowej", a w dalszej perspektywie do rozwoju i osiągania sukcesów przez firmę oraz ludzi, którzy ją tworzą. Na zakończenie części oficjalnej każdy z uczestników Programu zaprezentował się, mówiąc o sobie kilka słów.

Dziękujemy naszym studentom za zaangażowanie i życzymy powodzenia!

Kontakt do koordynatora programu:

Andrzej Gorczyca, e-mail: andrzej.gorczyca@veolia.com, tel. kom.: 510 295 897