ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Koło nr 240 SEP

Koło nr 240 SEP

seplogo2_b_240

                                                                           

Przy Zakładzie RUE działa, jedyne na Wydziale MEiL, Koło nr 240 Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 

w strukturze Oddziału Warszawskiego SEP im. Kazimierza Szpotańskiego

przy Sekcji Energetyki OW SEP

                    

Skład osobowy Koła 240:

Osoba       

  Funkcja

dr hab. inż. Sławomir Bielecki, prof. PW  Prezes Koła
mgr inż. Janusz Lipka

 V-ce Prezes Koła,

 Skarbnik Koła

dr inż. Janusz Buchoski V-ce Prezes Koła
dr inż. Alicja Zielińska Prezes Honorowy Koła
   Członkowie Koła
dr inż. Łukasz Baran
dr inż. Paweł Błaszczyk
mgr inż. Tadeusz Palimąka
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
dr inż. Adam Smyk
dr inż. Jacek Szymczyk
dr inż. Jan Szymczyk
dr inż. Tadeusz Tomborowski
 

Koło nr 240, we współpracy z OW SEP, regularnie organizuje kursy, umożliwiające studentom Wydziału MEiL, zwłaszcza kierunku Energetyka, a także pracownikom Wydziału, uzyskanie uprawnień eksploatacyjnych SEP. Ponadto, członkowie Koła umożliwiają studentom Wydziału MEiL, uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez SEP, w tym nieodpłatny udział w wybranych konferencjach i wystawach. 

Linki:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (strona oficjalna): http://www.sep.com.pl/

Oddział Warszawski SEP: http://sep.warszawa.pl/