ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / XII Konferencja PBEC

XII Konferencja PBEC

XII Konferencja PBEC

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Konferencji PBEC, która odbędzie się w Warszawie w dniach 8–11 grudnia 2015 r., pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki i JM Rektora Politechniki Warszawskiej (PW).

Instytut Techniki Cieplnej  oraz Instytut Badań Stosowanych PW Sp. z o.o., przy współudziale Komitetów Problemów  Energetyki  oraz  Termodynamiki  i  Spalania  Polskiej  Akademii  Nauk,  w  porozumieniu  z  Izbą Gospodarczą  Energetyki  i  Ochrony  Środowiska  organizuje  w  Warszawie  w  dniach  8–11  grudnia  2015  r. XII Konferencję „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej – Research & Development in Power Engineering”.

Tematyka konferencji obejmuje:

 • problemy techniczne i ekonomiczne modernizacji i rekonstrukcji w energetyce
 • zagadnienia modelowania matematycznego procesów cieplnych i przepływowych
 • naukowe podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych
 • problemy energetyki jądrowej

W ramach konferencji przewidziana jest specjalna sesja o tytule: Turbiny cieplne w energetyce – zagadnienia badawcze

Czas i miejsce:

 • 8–11 grudnia 2015 r.
 • Warszawa, Budynek Centrum Konferencyjnego CZIiTT Politechniki Warszawskiej

Opłata konferencyjna:

 • 1100 PLN / 800 PLN* dla wpłat do 15 października 2015 r.
 • 1300 PLN / 1000 PLN* dla wpłat dokonywanych w późniejszym terminie

Opłata obejmuje udział w Konferencji, koszt materiałów konferencyjnych, koszt obiadów i koszt udziału w imprezach towarzyszących.
Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania.
*) Niższa cena obowiązuje studentów i doktorantów.

Tradycyjnie oczekujemy referatów przedstawiających wyniki prac dotyczących:

 • badań eksploatacyjnych wdrożonych już przedsięwzięć modernizacyjnych
 • technologii pozwalających ograniczyć emisje zanieczyszczeń
 • racjonalnego przedłużania okresu eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych
 • optymalizacji ruchu elektrowni i elektrociepłowni rynku energii
 • nowych technologii energetycznych
 • zagadnień związanych z dostosowaniem energetyki i ciepłownictwa do wymagań UE
 • modelowania matematycznego procesów fizycznych w energetyce, urządzeń technologicznych energetyki oraz systemów i układów energetycznych i energotechnologicznych

Nadesłane prace będą kierowane, według sugestii autorów oraz oceny Komitetu Naukowego do publikacji w czasopismach:

 • języku angielskim: Journal of Power Technologies, Archives of Thermodynamics, Archivum Combustionis, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, Chemical and process Engineering (wybór prac przez Komitet Naukowy)
 • języku angielskim lub polskim: Rynek Energii, Energetyka , INSTAL, Polska Energetyka Słoneczna

Terminarz przygotowań do konferencji:

28.05.2015 – rejestracja on-line na stronie www.pbec.itc.pw.edu.pl i zgłoszenie streszczeń referatów,

15.06.2015 – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i referatu,

30.08.2015 – nadesłanie pełnych tekstów referatów,

15.09.2015 – akceptacja publikacji przez Komitet Naukowy PBEC oraz skierowanie do recenzji w czasopismach. Rejestracja przynajmniej jednego z autorów referatu jest warunkiem skierowania do recenzji.

W imieniu organizatorów
prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

pbec