ITC / Studia / Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Studia trwają 4 lata. Polegają na prowadzeniu samodzielnych badań naukowych, poszerzaniu wiedzy oraz aktywnym udziale w życiu naukowym Wydziału. Każdy Doktorant przed rozpoczęciem studiów wybiera sobie indywidualnego opiekuna naukowego spośród profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału.

Kierownik studiów doktoranckich

Prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

dodatkowe informacje: http://www.meil.pw.edu.pl/pl/MEiL/Studia/Doktoranckie