ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Pietrak Karol

Karol Pietrak

dr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 102, e-mail: karol.pietrak@pw.edu.pl tel. 22 234 52 33

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek sobota niedziela
             

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Adiunkt w Zakładzie Termodynamiki
 • Redaktor Bazy Wiedzy PW

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Przewodzenie ciepła w materiałach o złożonej strukturze - modelowanie analityczne i numeryczne, badania eksperymentalne 
 • Metody pomiaru właściwości cieplnych (ciepło właściwe, przewodność cieplna)
 • Metody pomiaru właściwości wilgotnościowych w materiałach budowlanych (współczynniki transportu wilgoci, właściwości sorpcyjne)
 • Problemy odwrotne, źle uwarunkowane, optymalizacja

 Tematyka prac dyplomowych i przejściowych (przykłady):

 • Międzyfazowy opór cieplny w kompozytach
 • Modelowanie przewodzenia ciepła w kompozytach
 • Połączenie energetyki lub inżynierii cieplnej z metodami optymalizacji, analizy danych, uczeniem maszynowym
 • Badania właściwości cieplnych i wilgotnościowych w materiałach budowlanych

 Dydaktyka:

 • Termodynamika (studia zaoczne mgr)
 • Laboratorium Zintegrowane (część termodynamiczna)
 • Informatyka 1 (lab) 
 • Termodynamika 1 (ćwiczenia)

Ważniejsze ublikacje:

 • K. Pietrak, P. Furmański, and P. Łapka, “Effective thermal conductivity of composites with anisotropic particles of various shapes embedded in an isotropic matrix,” Journal of Physics - Conference Series, vol. 2423, Art. no. 1, 2023, doi: 10.1088/1742-6596/2423/1/012019.
 • K. Pietrak, M. Krakowiak, and P. Łapka, “Experimental verification of conditions within the cups in the cup method of water vapor permeability measurement,” Journal of Physics - Conference Series, vol. 2423, Art. no. 1, 2023, doi: 10.1088/1742-6596/2423/1/012009.
 • K. Pietrak, R. Muszyński, A. Marek, and P. Łapka, “Performance of artificial neural networks in an inverse problem of laser beam diagnostics,” Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, vol. 70, Art. no. 1, 2022, doi: 10.24425/bpasts.2022.140100.
 • M. Kubiś et al., “On the anisotropy of thermal conductivity in ceramic bricks,” Journal of Building Engineering, vol. 31, pp. 1–9, 2020, doi: 10.1016/j.jobe.2020.101418.
 • P. Łapka, K. Pietrak, M. Kujawińska, and M. Malesa, “Development and validation of an inverse method for identification of thermal characteristics of a short laser pulse,” International Journal of Thermal Sciences, vol. 150, 2020, doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2019.106240.
 • K. Pietrak, P. Łapka, and M. Kujawińska, “Numerical tests of an inverse method for the characterization of pulsed and continuous laser beams,” in Contemporary Issues of Heat and Mass Transfer, 2019, vol. 1, pp. 481–502.
 • K. Pietrak, P. Łapka, and M. Kujawińska, “Inverse analysis for the identification of temporal and spatial characteristics of a short super-Gaussian laser pulse interacting with a solid plate,” International Journal of Thermal Sciences, vol. 134, pp. 585–593, 2018, doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2018.08.040.
 • K. Pietrak, T. Wiśniewski, and M. Kubiś, “Application of flash method in the measurements of interfacial thermal resistance in layered and particulate composite materials,” Thermochimica Acta, Art. no. 654, 2017, doi: 10.1016/j.tca.2017.05.007.
 • K. Pietrak and T. Wiśniewski, “A review of models for effective thermal conductivity of composite materials,” Journal of Power Technologies, vol. 95, Art. no. 1, 2015.
 • K. Pietrak and T. Wiśniewski, “Methods for experimental determination of solid-solid interfacial thermal resistance with application to composite materials,” Journal of Power Technologies, vol. 94, Art. no. 4, 2014.

pełna lista - Baza Wiedzy PW

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

Działalność organizacyjna:

 • od 2018 r. redaktor stron internetowych Zakładu Termodynamiki
 • Członek komitetu organizacyjnego XXIV Zjazdu Termodynamików (ZT2020)
 • Recenzje artykułów do czasopism: Thermochimica Acta, Acta Physica Polonica, International Journal of Solids and Structures, International Journal of Materials Research, eXPRESS Polymer Letters, Buildings, Journal of Composite Materials, Scienfific Reports, Energies (MDPI), Thermo (MDPI)

Inne:

 • hobby: majsterkowanie przy instrumentach muzycznych, socjonika

Materiały dla studentów: