ITC / IT / Sieci Wi-Fi

Sieci Wi-Fi

pwwifi, MEiL-stud, MEiL-ITC

MEiL-stud Wydziałowa sieć Wi-Fi dla studentów

W budynku ITC uruchomiona została bezprzewodowa sieć o nazwie MEiL-stud.

W systemie Android oraz iOS przy łączeniu należy wpisać hasło: 54pxZKzTyWM Hasło wpisuje się tylko raz dla jednego urządzenia.

A potem w przeglądarce hasło i login z VDO. W systemie Windows przed pierwszym połączeniem należy wykonać kilka czynności  (nie łączyć się z nią, mimo, że jest widoczna).

Szczegółowa instrukcja:

MEiL-ITC sieć Wi-Fi dla pracowników ITC

Na terenie ITC działają nowe sieci WiFi  -  MEiL-stud oraz MEiL-ITC.

Sieć MEiL-ITC przeznaczona jest dla pracowników ITC, a do zalogowania się do niej należy użyć loginu i hasła takiego jak do poczty.

Z uwagi na sposób autoryzacji oraz użyte zabezpieczenia przed pierwszym połączeniem należy wykonać kilka czynności.

szczegółowa instrukcja