ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Zapisy na studia Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering

Zapisy na studia Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering

Zapisy na studia Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering

Interdyscyplinarne, anglojęzyczne, międzynarodowe, stacjonarne studia doktoranckie – Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

   

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Dyplom ukończenia studiów magisterskich kierunek techniczny (preferencje kierunek Energetyka, specjalności Energetyka jądrowa, Zrównoważona energetyka lub pokrewnych)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o przyjęcie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (formularz do pobrania)
 2. Życiorys
 3. Kopia dowodu osobistego
 4. Odpis dyplomu magisterskiego
 5. Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej
 6. Zgoda Dyrektora Instytutu na wykonywanie pracy doktorskiej w danym Instytucie
 7. Zgoda Kierownika Zakładu na wykonywanie pracy doktorskiej w danym Zakładzie
 8. Karta informacyjna (formularz do pobrania).
 9. Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania).
 10. aktualne fotografie (wym. 35x45 mm)
 11. zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kB; 2 cm x 2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI
 12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia (formularz do pobrania)
 13. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów doktoranckich ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania u Kierownika Studiów Doktoranckich)
 14. *Opinia promotora na temat prowadzonej rozprawy doktorskiej wraz z uwzględnionymi informacjami na temat dorobku naukowego.
 15. **Pismo kierujące osobę na studia doktoranckie.
 16. ***Opinia Promotora i Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału MEiL

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

 

Dokumenty należy składać u Kierownika  Studiów Doktoranckich (Gmach ITC, pokój 307a, lub Sekretariat pok.313) w terminie do 26 lutego (na semestr letni 2014), do 10 września  (na semestr zimowy)

 

INNE INFORMACJE

 • Studia trwają 4 lata (lub do uzyskania stopnia dr nauk technicznych)
 • Na studia mogą aplikować osoby będące obecnie uczestnikami studiów doktoranckich Wydział MEiL
 • Uczestnicy Studiów Doktoranckich mogą otrzymać stypendium doktoranckie wysokości 2000-3000 zł/ miesięcznie (w zależności od roku studiów) w okresie finansowania studiów z programu PO KL 1.4 (luty 2014 - czerwiec 2015)
 • Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna złożona z delegatów Partnerów Projektu tj. Politechniki Warszawskiej (Wydział MEIL i Wydział Fizyki), Narodowego Centrum Badań Jądrowych , PGE EJ1,  Politechniki Gdańskiej.
 • Wyboru uczestników Studiów Doktoranckich dokonuje Komisja Rekrutacyjna zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie Studiów
 • Uczestnicy zamiejscowi mogą otrzymać zakwaterowanie w domu studenckim.
 • Zasady odbywania studiów doktoranckich podane są w Regulaminie Studiów Doktoranckich
 • Obowiązuje Egzamin wstępny z języka angielskiego i termodynamiki w zakresie wykładanym na Wydziale MEiL oraz rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną****
 • Dalszych szczegółowych informacji dotyczących tematyki studiów doktoranckich, zasad ich przebiegu oraz pomocy w nawiązaniu kontaktu z profesorami Wydziału, przyszłymi opiekunami doktorantów, udziela  prof. nzw.dr hab.inż. Konrad Świrski (konrad.swirski@itc.pw.edu.pl, tel 22 234 5214)

*dotyczy doktorantów innych wydziałów bądź innych uczelni, prowadzących zaawansowane prace nad dysertacją

**dotyczy osób delegowanych z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, PGE EJ1 lub Politechniki Gdańskiej

*** dotyczy doktorantów Wydziału MEiL (nie wymagane wówczas poz. 3-14)

**** w zależności od odpowiedniej decyzji Komisji Rekrutacyjnej egzaminy mogą zostać zastąpione akceptacją przez Komisję odpowiednich certyfikatów językowych lub wyników poprzednio zdanych egzaminów

Dokumenty do pobrania: