ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Karaśkiewicz Krzysztof

Krzysztof Karaśkiewicz

dr hab. inż. - Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii pokój 406, e-mail: Krzysztof.Karaskiewicz@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 85

 • Członek Rady Wydziału MEiL PW

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Przewodniczący Komisji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do spraw Pomp i Turbin Wodnych
 • Członkostwo w Radzie Naukowej dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo Energetyka

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Stany obciążeń w pompach wirowych
 • Przepływy burzliwe w pompach wirowych, badania, symulacja
 • Stany nieustalone pomp w układach pompowych
 • Praca pomp w stanach odbiegających od normalnego
 • Efektywność energetyczna pomp i układów pompowych
 • Nowoczesne metody badawcze w technice pompowej
 • Diagnostyka pracy pompy
 • Strumienice wodno-powietrzne
 • Optymalizacja układów pompowych
 • Energetyka wodna
 • Zagadnienia wibroakustyczne w technice pompowej
 • Inteligentne pompy
 • Uderzenie hydrauliczne w układach pompowych
 • Analiza pełnego cyklu życia – LCA pomp
 • Metody pomiarowe w hydraulice

Dydaktyka:

 • Energooszczędne układy pompowe - NS735
 • Rotodynamic pumps and pumping systems - ANS539
 • Chemistry of water  – ANS510
 • Pompy i układy pompowe  – ZNS539
 • Fizyka Inżynierska I - ZNW104
 • Pompy i urządzenia pomocnicze energetyki - NS720
 •    
 •   

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Uderzenie hydrauliczne w układach pompowych
 • Rozruch i wyłączenie pompy w elektrowniach konwencjonalnych i jądrowych
 • Obliczenia pompowni I-szego i II-giego rodzaju
 • Obliczenia i badania strumienicy wodnej i wodno-powietrznej
 • Obliczenia przepływów burzliwych w pompie wirowej
 • Obliczenia i badania doświadczalne sił hydraulicznych w pompie wirowej
 • Energetyka wodna
 • Symulacja przepływu burzliwego w strumienicy
 • Obliczenia przepływu burzliwego w uszczelnieniach bezstykowych osiowych, promieniowych i mieszanych
 • Dobór pomp do układu pompowego
 • Symulacja pracy wybranych układów pompowych
 • Badania dynamiki układu pompowego
 • Badania symulacja kawitacji w pompie wirowej
 • Optymalizacja pracy układu pompowego na przykładzie wybranych układów w przemyśle.
 • Ocena pracy pompy na podstawie analizy widmowej parametrów wibroakustycznych i hydraulicznych
 • Badania i symulacja stanów nieustalonych pomp w układach

Możliwe zmiany, modyfikacje, jak i propozycje własnych tematów

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. Karaśkiewicz Krzysztof, Szlaga Marek: Experimental and Numerical Investigation of Radial Forces Acting on Centrifugal Pump Impeller - Archive of Mechanical Engineering, nr 3, 2014, ss. 445-454
  2. Karaśkiewicz Krzysztof, Jędral Waldemar, Szlaga Marek [i in.] : Investigation of radial forces acting on centrifugal pump impeller - Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF’15), The 16th International Conference on Fluid Flow Technologies , Budapest, Hungary, 1-4 September, 2015
  3. Krzysztof Karaśkiewicz, Łukasz Złoty: Investigations of turbulent flow through axial thrust balance holes in rotodynamic pumps - Transactions of the Institute of Fluid-flow Machinery, No. 130, 2015, 57–69
  4. 3.Karaśkiewicz Krzysztof, Szymczyk Jacek: The modeling of centrifugal pump transients - Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, nr 130, 2015, ss. 83-92
  5. Karaśkiewicz Krzysztof: Pompy do chemikaliów - Przemysł Chemiczny, vol. 96, nr 1, 2017, ss. 32-34
  6. Krzysztof Karaśkiewicz, Łukasz Złoty: Influence of radial flow impeller balance holes on the net positive suction head for rotodynamic pumps - Transactions of the Institute of Fluid-flow Machinery, No. 136, 2017, 47-54
  7. Karaśkiewicz Krzysztof: Sensitivity analysis for power plant pumping - Archive of Mechanical Engineering, vol. 65, nr 3, 2018, ss. 350-359
  8. Karaśkiewicz Krzysztof, Marcinkiewicz Jerzy, Joheman Claes: The Influence of Centrifugal Pump Characteristics on Dynamic Loadings on Pipelines after Power Failure,  26th International Conference on Nuclear Engineering 2018 1-7 s., 2018

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat:

 • 1. Koncepcja modernizacji pomp w układzie demineralizacji wody 1-go stopnia w ramach Audytu Efektywności Energetycznej – praca wykonana dla PKN Orlen SA. (autor)

  2. Koncepcja modernizacji pomp w układzie demineralizacji wody 2-go stopnia w ramach Audytu Efektywności Energetycznej – praca wykonana dla PKN Orlen SA. (autor)

  3. Sensitivity study of the influence of single-phase homologous pump characteristics on water hammer loadings after pump power failure – Warszawa, 2018  praca wykonana dla:

  1. OKG AB,  SE-572 95 FIGEHOLM, Sweden
  2. Forsmarks Kraftgrupp, AB,   SE-74203 ÖSTHAMMAR, Sweden
  3. Ringhals AB, SE-430 22 VÄRÖBACKA, Sweden
  4. Teollisuuden Voima OYj,  FIN-27160 OLKILUOTO, Finland

  4. Analiza i badania stanu technicznego pompy tryskaczowej KSB typu ETNF 200-150-400 – Warszawa, 2019 praca wykonana dla  Minimax Polska Sp. z o.o. 

 • Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat:
 •  Ustalenie przyczyn uszkodzeń kawitacyjnych wirników i kierownic pomp zasilających 7PZ1, 8PZ1, 9PZ1 i 10PZ1 na blokach w elektrociepłowni siekierki w warszawie oraz zaproponowanie rozwiązań eliminujących te przyczyny – praca wykonana dla PGNiG TERMIKA S.A., Warszawa, 2019
 • Wzór użytkowy nr 79654 1990

 

Działalność organizacyjna:

 • Przewodniczący Komisji Technicznej nr 47 Pomp i Turbin Wodnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • Uczestnictwo w Radach Wydziału MEiL PW,
 • Uczestnictwo w Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka
 • Współpraca z firmą Powen-WafaPomp w zakresie projektów rozwojowych dotyczących pomp wirowych dla energetyki.

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda naukowa II stopnia Rektora PW – 1995,
 • Srebrny medal na 44 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji BRUSSELS EUREKA ’95,
 • Nagroda naukowa II stopnia Rektora PW – 1998.
 • Złoty medal za długoletnią służbę – 2016
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2018