ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Pracownicy / Szelągowski Adam

Szelągowski Adam

mgr inż. - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 53   e-mail: adam.szelagowski@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 ...

Adam Szelągowski
Asystent w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki Budynku
Konsultacje
 • Poniedziałki: 14:00 - 15:00
Dydaktyka
Projekty badawcze
 • 2019 - Badanie urządzenia wentylacyjnego Respireco zgodnie z normą PN-EN 13141-8:2014-09 (dla Stropex sp. j.) - kierownik ze strony ITC.
 • 2017-2017: POIR.01.01.01-00-0351/16: Nowatorska technologia zwiększenia efektywności energetycznej przemysłowych urządzeń chłodniczych poprzez opracowanie innowacyjnego, zintegrowanego systemu odtajania parownika opartego na technologii sztucznych sieci neuronowych. 2017-2017  - projekt przerwany w lipcu 2017 przez beneficjenta.
Propozycja prac przejściowych i inżynierskich:
 • Analiza pracy urządzenia chłodniczego absorpcyjnego.
 • Analiza pracy urządzenia chłodniczego strumienicowego.
 • Zastosowanie „freecoolingu” w układach instalacji chłodniczych.
 • Projekt instalacji chłodniczej, bądź klimatyzacyjnej dla wybranego obiektu.
 • Słoneczne instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne.
 • „Gazowa pompa ciepła” jako źródło ciepła dla wybranego obiektu.
 • Analiza możliwości odsalania wody morskiej z wykorzystaniem energii słonecznej.
 • Badanie wybranych adsorbentów i czynników chłodniczych pod względem możliwości wykorzystania ich w adsorpcyjnym urządzeniu chłodniczym.
 • Projekt systemu energetycznego/ogrzewania/klimatyzacji dla wybranego obiektu budowlanego z uwzględnieniem OZE.
 • Projekt wentylacji pomieszczeń w wybranym obiekcie budowlanym, wraz z rozwiązaniem zaopatrzenia central w ciepło i chłód.
 • Porównanie różnych systemów ogrzewania dla domu jednorodzinnego/wielorodzinnego.
 • Analiza termodynamiczna pracy siłowni ORC.
 • Analiza wybranych metod wspomagania dolnego źródła ciepła w instalacji z powietrzną pompą ciepła.
 • Analiza i wybór instalacji grzewczej dla budynku jednorodzinnego/wielorodzinnego w oparciu o kryteria ekonomiczne i ekologiczne.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania odzysku ciepła w systemie wentylacji dla wybranego obiektu.
 • Analiza możliwości podniesienia efektywności wymiany ciepła i masy wybranej konstrukcji wymiennika.
 • Koncepcja układu i regulacji pracy zespołu sprężarek chłodniczych.
 • Koncepcja kaskadowego urządzenia chłodniczego.
 • Analiza porównawcza klimatyzacji z chłodzeniem klasycznym i wyparnym.
 • Klimatyzacja budynku z pozyskiwaniem chłodu i ciepła w różnego rodzaju wymienników gruntowych.racy urządzenia chłodniczego absorpcyjnego.

 Istnieje możliwość realizacji tematu własnej propozycji.