ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Laboratorium Chłodnictwa I

Laboratorium Chłodnictwa I

Liczba punktów ECTS: 3 (katalog)

Opis przedmiotu

Zasada działania sprężarkowego urządzenia chłodniczego, wyznaczenie teoretycznego i rzeczywistego współczynnika wydajności chłodniczej na podstawie pomiarów; poznanie budowy i działania komory klimatyzacyjnej ze zbiornikiem wody lodowej, przeprowadzenie badań wpływu przyjętej konfiguracji wymienników na parametry chłodzonego powietrza; poznanie zasady działania wybranych elementów automatyki chłodniczej, poznanie procedur nastawy automatyki w regulacji pracy urządzeń chłodniczych; poznanie budowy i zasady działania przepustnicy wielopłaszczyznowej, wyznaczenie charakterystyk pracy wybranych przepustnic; przeprowadzenie rektyfikacji wodnego roztworu alkoholu etylowego wraz z pomiarami parametrów pracy kolumny rektyfikacyjnej; poznanie zasady pracy przenośnych urządzeń do napełniania, próżniowania instalacji chłodniczych oraz odzyskiwania czynnika z tych instalacji; badanie chłodziarki termoelektrycznej; prowadzenie procesu suszenia owoców i opis tego procesu za pomocą krzywej suszenia; wyznaczanie oporu cieplnego osadów w rurze wymiennika ciepła; przegląd konstrukcji i zasada działania sprężarek chłodniczych typu śrubowego i scroll.

Regulamin przedmiotu

 • W czasie zajęć studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów obowiązującego na Politechnice Warszawskiej.
 • Przedmiot jest prowadzony w formie: 3 godziny laboratorium tygodniowo.
 • Zaliczenie:
  • oceny ze sprawdzianów po każdym ćwiczeniu oraz oceny ze sprawozdań.
  • praca własna: przeprowadzanie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych zgodnie z zapisem w instrukcji do ćwiczeń,
  • wykonanie sprawozdania z ćwiczenia,
  • w celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać wszystkie pozytywne oceny cząstkowe.

Literatura

Andrzej Grzebielec, Adam Ruciński, Artur Rusowicz: ĆWICZENIA W LABORATORIUM CHŁODNICTWA, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wydanie 2, 2011

Prerekwizyty

Termodynamika I