ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Laboratorium Chłodnictwa II

Laboratorium Chłodnictwa II

Liczba punktów ECTS: 2 (katalog)
Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest praktyczne zaznajomienie studentów z budową i zasadą działania niektórych urządzeń chłodniczych. Studenci badają wymianę ciepła w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Studenci od strony praktycznej zapoznają się ze sprzętem do obsługi urządzeń chłodniczych (stacje napełniania, stacje odzysku, urządzenia do wykrywania nieszczelności, narzędzia do obróbki miedzi). W zakres przedmiotu wchodzi także badanie termoakustycznego oraz adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego.

Regulamin przedmiotu
 • W czasie zajęć studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów obowiązującego na Politechnice Warszawskiej.
 • Przedmiot jest prowadzony w formie: 2 godziny laboratorium tygodniowo.
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i kontrolowana.
 • Forma zaliczenia przedmiotu: wejściówki oraz sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
 • W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich wejściówek i sprawozdań.
Treści merytoryczne przedmiotu
 • Wpływ warunków otoczenia na sprawność urządzenia chłodniczego;
 • Wpływ powierzchni wymiany ciepła na sprawność urządzenia;
 • Budowę i zasadę działania termoakustycznego urządzenia chłodniczego;
 • Budowę i zasadę działania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego;
 • Metody obróbki miedzi: cięcie, gięcie, kielichowanie, lutowanie twarde;
 • Metody obsługi urządzeń chłodniczych;
Instrukcje