ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Laboratorium Chłodnictwa II / Ćwiczenie nr 3

Ćwiczenie nr 3

Wpływ zmiany powierzchni skraplacza na wydajność pracy urządzenia chłodniczego