ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Laboratorium Chłodnictwa II / Ćwiczenie nr 2

Ćwiczenie nr 2

Wpływ budowy skraplacza na wymianę ciepła