ITC / Projekty

Projekty

SARWUT

Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska realizował projekt SARWUT, którego tematem było  "Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii".

Projekt SARWUT był częścią strategicznego projektu badawczego NCBiR pt.  "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"

sarwut1m

Termet

logo_termet

NOWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ

Projekt „Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej TERMET” realizowany był przy współpracy Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”) i Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki).

Okres realizacji: 01.2010 – 12.2013

PL0460

Projekt PL0460:

„Profesjonalne partnerstwo między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania źródeł energii odnawialnej: szkolnictwo wyższe, szkolenia praktyczne oraz badania w dziedzinie energii odnawialnej”

realizowany w okresie od 16 stycznia 2009 roku do 31 marca 2011 roku. http://www.PL0460.itc.pw.edu.pl/

Smart Cities seminar registration

Seminar will take place July 2nd 2018 r, room 105 ITC, ul. Nowowiejska 21/25