ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Darnowski Piotr / Informatyka 1 2015/2016