ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2017 / Szkolenie f-gazowe

2017-10-27: Szkolenie f-gazowe

W dniach 27-28 października 2017 roku Instytut Techniki Cieplnej organizuje w Warszawie szkolenie f-gazowe zgodne z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. (wraz z nowelizacją) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorownaych gazach cieplarnianych.