ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Teoria Chłodnictwa

Teoria Chłodnictwa

Liczba punktów ECTS: 2 (katalog)

Rodzaje urządzeń chłodniczych. Teoretyczne obiegi chłodnicze, zależności bilansowe. Obiegi parowe: przegrzany, wielostopniowy, kaskadowy. Czynniki chłodnicze, wpływ olejów. Chłodziwa i mieszaniny oziębiające. Agregaty sprężarkowe. Parowniki, skraplacze, dochładzacze, przegrzewacze i chłodnice międzystopniowe. Urządzenia wielostopniowe i kaskadowe. Elementy automatyki chłodniczej. Aparatura pomocnicza i armatura chłodnicza.