ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Wentylacja i Ogrzewnictwo

Wentylacja i Ogrzewnictwo

Liczba punktów ECTS: 2 (katalog)
 
Nauczenie studentów budowy i zasad działania instalacji wentylacyjnych i grzewczych, doboru źródeł energii, metod sporządzania bilansu energetycznego obiektów budowlanych oraz obowiązujących unormowań prawnych w tym zakresie.
Literatura
  • Koczyk Halina: Ogrzewnictwo praktyczne, SYSTHERM SERWIS, Poznań 2005, ISBN 83-918142-8-9;
  • Maksymilian Malicki:: Wentylacja i klimatyzacja, PWN, wyd. III, Warszawa 1980;
  • Recknagel, Sprenger, Hőnmann, Schramek.: Ogrzewanie i klimatyzacja.- poradnik EWFE, wyd. 1, Gdańsk 1994;
  • "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"- Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych