ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Publikacje / Substancje zuobożające warstwę ozonową

Substancje zuobożające warstwę ozonową, wytyczne do wykonywania kontrolii dla inspekcji ochrony środowiska i służb celnych

substancje
Andrzej Grzebielec, Zbysław Pluta, Adam Ruciński, Artur Rusowicz
Atmoterm S. A., 2008
Podręcznik przeznaczony dla inspektorów ochrony środowiska oraz pracowników służb celnych.
   

Spis treści

1. Efekt "dziury ozonowej"
2. Substancje kontrolowane
3. Protokół Montrealski z poprawkami
4. Problem substancji zubożających warstwę ozonową w prawie Unii Europejskiej
5. Rozporządzenie (WE) NR 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
6. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową
7. Działania zmierzające do ochrony warstwy ozonowej w państwach Unii Europejskiej
8. Propozycje metod współpracy pomiędzy Inspekcją Ochrony Środowiska i służbami celnymi
9. Detekcja i identyfikacja substancji kontrolowanych
10. Narzędzia i wyposażenie przy wykorzystaniu substancji kontrolowanych w chłodnictwie
11. Wskazówki dotyczące kontroli podmiotów mających do czynienia z substancjami kontrolowanymi
12. Załączniki