ITC / News / Aktualności MEiL / Bezpłatne szkolenia szybowcowe

Bezpłatne szkolenia szybowcowe

Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich organizuje szkolenia szybowcowe w ramach zleconego zadania publicznego pn. "Upowszechnienie sportów**lotniczych wśród polskiego środowiska akademickiego" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

20.07.2012 15:41
28.07.2012 16:17