ITC / News / Aktualności MEiL / Dopplerowskie wibrometry laserowe w bezstykowych pomiarach prędkości i przemieszczenia

Dopplerowskie wibrometry laserowe w bezstykowych pomiarach prędkości i przemieszczenia

Seminarium pt. "Dopplerowskie wibrometry laserowe w bezstykowych pomiarach prędkości i przemieszczenia" odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 r o godzinie 10.15 w sali NL 327.

10.01.2017 12:07
18.01.2017 12:17