ITC / News / Aktualności MEiL / Godziny dziekańskie

Godziny dziekańskie

W związku ze spotkaniem opłatkowymw dniu 16.12.2014 r.ustalam godziny od 1200 do 1400 czasem wolnym od zajęć dydaktycznych.

15.12.2014 15:43
23.12.2014 16:17