ITC / News / Aktualności MEiL / Kursy do egzaminu B2

Kursy do egzaminu B2

Drodzy Studenci. Jak co roku Ośrodek Języka Angielskiego Studium Języków Obcych PW  stwarza Wam wszystkim możliwość gruntownej powtórki przed zbliżającym się egzaminem językowym w sesji zimowej. Proponujemy Wam uczestnictwo w naszych kursach przygotowujących do części pisemnej oraz ustnej egzaminu B2  w styczniu 2012 r.

05.12.2011 17:22
13.12.2011 18:17