ITC / News / Aktualności MEiL / Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze letnim 2016/2017

Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze letnim 2016/2017

powtarzane w semestrze zimowym 2017/2018 (idące co semestr)

13.11.2017 12:10
21.11.2017 12:17