ITC / News / Aktualności MEiL / Perspektywiczne Technologie Energetyczne

Perspektywiczne Technologie Energetyczne

Wykład z przedmiotu Perspektywiczne Technologie Energetyczne (NS535) we wtorek 10.12 zastąpiony jest uczestnictwem w konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej.

09.12.2013 12:40
17.12.2013 13:17