ITC / News / Aktualności MEiL / Podania o powtórkę semestru lub przedłużenie złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące

Podania o powtórkę semestru lub przedłużenie złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące

- ostateczny wpłynięcia do Dziekanatu - 03.03.2017r.

02.03.2017 08:18
10.03.2017 09:18