ITC / News / Aktualności MEiL / Stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy (BGF)

Stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy (BGF)

Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – /Les Hôpitaux de Paris/). Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

18.04.2016 13:54
26.04.2016 14:17