ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Podstawy technologii przemysłowych

Podstawy technologii przemysłowych

Liczba punktów ECTS: 2 (katalog)