ITC / Ogłoszenia ITC

 • Platne prace dyplomowe w Instytucie Energetyki
 • Program stażowy dla studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka
 • ECOENERGIA Sp. z o.o. zatrudni do biura w Warszawie
 • EDPR University Challenge 2018
 • Inżynier wsparcia sprzedaży Serwisu Chłodnictwa Przemysłowego
 • Praca dla studentów przy projekcie badawczym
 • Konkurs GE Challenge – do zdobycia 10 000 dolarów
 • Prezes PAA udziela autoryzacji Politechnice Warszawskiej
 • Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. Konrada Świrskiego
 • Bezpłatne szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych oraz chłodniczych
 • XIII Konferencja „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej"
 • PIBOA
 • X konferencja naukowa ”Development Trends in Space Propulsion Systems”
 • Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Michała Guzka w konkursie Veolia Energia Warszawa
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017
 • Seminaria ITC
 • Oferty pracy
 • Sukces w konkursie EDPR University Challenge 2016
 • Nagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
 • Premiera portalu internetowego Inwestycje Energetyczne
 • Nagrody w IV edycji konkursu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center”
 • Wyniki rekrutacji 2016
 • ENERGETYKA - Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2016
 • Harmonogram roku akademickiego 2016/17
 • Błękitne Skrzydła dla profesora Piotra Wolańskiego
 • Oprogramowanie AVL Advanced Simulation Technologies
 • IBS - Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej
 • Harmonogram roku akademickiego 2017/18
 • MEiL-stud Wydziałowa sieć Wi-Fi dla studentów
 • MEiL-ITC sieć Wi-Fi dla pracowników ITC
 • Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”
 • Wyniki rekrutacji 2014
 • Archiwum ogłoszeń
 • Ogłoszenia ITC

  wydarzenia

  Platne prace dyplomowe w Instytucie Energetyki

  Instytut Energetyki poszukuje chętnych do realizacji pracy magisterskiej, która będzie mogla być zlokalizowana w obszarach tematycznych jak niżej. Po wyboru zakresu zostanie wyznaczony wąski zakres, który będzie wydzielonym tematem do pracy magisterskiej.Formuła współpracy przewiduje pracę w wymiarze od 3 do 5 dni tygodniowo w IEN z harmonogramem dostosowanym do zajęć. Rozpoczęcie realizacji pracy nie wcześniej niż na początku lipca. Student otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia na okres od 4 do 8 miesięcy.

  ECOENERGIA Sp. z o.o. zatrudni do biura w Warszawie

  Firma inżynierska ECOENERGIA Sp. z o.o. zatrudni do biura w Warszawie inżyniera w specjalności mechanika i energetyka cieplna na stanowisko: Asystent Projektanta / Projektant. Oferty prosimy przysyłać na adres: warszawa@ecoenergia.com.pl

  Wymagania:

  EDPR University Challenge 2018

  SHOW THAT YOU CAN CHANGE THE WORLD

  ACCEPT EDPR'S CHALLENGE

  Oferta pracy: Inżynier wsparcia sprzedaży Serwisu Chłodnictwa Przemysłowego

  Firma Johnson Controls obecnie poszukuje do pracy Inżyniera wsparcia sprzedaży Serwisu Chłodnictwa Przemysłowego.
  Miejsce pracy: Warszawa

  Praca dla studentów przy projekcie badawczym

  Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej sp. z o.o. Spółka Skarbu Państwa w Warszawie ul. Łucka 15, ogłasza konkurs na stanowisko – młodszy specjalista badawczy –  (dwa etaty),

  Konkurs GE Challenge – do zdobycia 10 000 dolarów

  Przypominamy, że tylko do końca lutego można dołączyć do konkursu GE Challenge, który organizowany jest wspólnie przez Engineering Design Center oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Ideą konkursu GE Challenge jest poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do rozwoju zaawansowanych technologii, a tym samym promocji młodych utalentowanych naukowców.

  Szczegóły: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Ogloszenia/Ogloszenia-dziekanatu/Rusza-konkurs-GE-Challenge-do-zdobycia-10-000-dolarow

  Prezes PAA udziela autoryzacji Politechnice Warszawskiej

  Andrzej Przybycin, p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, wręczył prof. dr hab. Rajmundowi Bacewiczowi, Prorektorowi Politechniki Warszawskiej ds. naukowych, informację o udzieleniu autoryzacji. Uroczystość odbyła się 11 stycznia 2018 r. w siedzibie Politechniki Warszawskiej.

  Decyzja o autoryzacji potwierdza, że Instytut Techniki Cieplnej Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej posiada kompetencje do wspierania prac dozoru jądrowego związanych z oceną bezpieczeństwa elektrowni jądrowej.

  http://paa.gov.pl/aktualnosc-346-prezes_paa_udziela_autoryzacji.html

  Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. Konrada Świrskiego

  Prof. dr hab. inż. Konrad Świrski otrzymał w dniu 11 grudnia 2017 r. z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina nagrodę  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe 2017 r. Nagrody te przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki. Osiągnięcia naukowe prof. Konrada Świrskiego związane były z opracowaniem i wdrożeniem nowych systemów informatycznych i sposobów optymalizacji procesów w energetyce.

  Bezpłatne szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych oraz chłodniczych

  Studenci po V-tym semestrze stacjonarnych studiów inżynierskich oraz wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich kierunku Energetyka oraz Automatyka i Robotyka przez najbliższe 4 lata będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych zakończonych egzaminem państwowym oraz chłodniczych (tylko specjalność Chłodnictwo) zakończonym wydaniem certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego.

  Najbliższe zajęcia rozpoczną się już w marcu/kwietniu 2018r. i będą odbywać się w Instytucie Techniki Cieplnej PW. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z mgr inż. Pauliną Chrobocińską, pok. 305E ITC. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do 2 lutego br.