ITC / Pracownicy

Pracownicy

pracownicy

Naukowo - dydaktyczni

 

Profesorowie zwyczajni

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda 22 234 52 81 pokój 413 krzysztof.badyda@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek 22 234 52 34 103 jerzy.banaszek@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Roman Domański 22 234 52 56 108 roman.domanski@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Piotr Furmański 22 234 52 76 210 piotr.furmanski@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 22 234 52 93 214 janusz.lewandowski@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk 22 234 52 26 307 a andrzej.teodorczyk@itc.pw.edu.pl
 

Profesorowie na stanowisku Profesora nadzwyczajnego

prof. dr hab. inż. Henryk Kaproń 22 234 52 91 406 henryk.kapron@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski 22 234 52 15 305 f tadeusz.skoczkowski@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski 22 234 52 14 412 a konrad.swirski@itc.pw.edu.pl
 

Profesorowie nadzwyczajni

dr Henryk Anglart, prof. PW     anglart@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW 22 234 52 13 404 wojciech.bujalski@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW 22 234 52 27 211 a dorota.chwieduk@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Marian Gieras, prof. PW 22 234 52 22 312 marian.gieras@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof PW 22 234 52 09 205 maciej.jaworski@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. PW 22 234 52 07 412 b milewski@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW 22 234 52 21 211 c artur.rusowicz@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof. PW 22 234 52 50 203 a tomasz.wisniewski@itc.pw.edu.pl

Docenci

doc. dr inż. Paweł Skowroński 22 234 52 13 403 pawel.skowronski@itc.pw.edu.pl
doc. dr inż. Wojciech Szwarc 22 234 52 46 212 c wojciech.szwarc@itc.pw.edu.pl
 

Adiunkci

dr inż. Sławomir Bielecki 22 234 52 91 pokój 408 slawomir.bielecki@itc.pw.edu.pl
dr inż. Kamil Futyma 22 234 52 13 404 kamil.futyma@itc.pw.edu.pl
dr inż. Andrzej Grzebielec 22 234 52 32 212 b andrzej.grzebielec@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk 22 234 72 57 211 b hanna.jedrzejuk@itc.pw.edu.pl
dr inż. Łukasz Kapusta 22 234 52 41 309 lukasz.kapusta@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz 22 234 52 85 407 a krzysztof.karaskiewicz@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Jan Kindracki 22 234 52 17 306 jan.kindracki@itc.pw.edu.pl
dr inż. Arkadiusz Kobiera 22 234 52 68 230 halaC arkadiusz.kobiera@itc.pw.edu.pl
dr inż. Piotr Krawczyk 22 234 52 99 72 piotr.krawczyk@itc.pw.edu.pl
dr inż. Jerzy Kuta 22 234 52 46 212 c jerzy.kuta@itc.pw.edu.pl
dr inż. Rafał Laskowski 22 234 52 18 416 rafal.laskowski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Piotr Łapka 22 234 52 51 203 piotr.lapka@itc.pw.edu.pl
dr inż. Paweł Mazuro 22 234 52 35 303 pawel.mazuro@itc.pw.edu.pl
dr inż. Łukasz Mężyk 22 234 52 68 230 hala C lukasz.mezyk@itc.pw.edu.pl
dr inż. Grzegorz Niewiński 22 234 52 84 416 grzegorz.niewinski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Karol Pietrak 22 234 52 09 205 karol.pietrak@itc.pw.edu.pl
dr inż. Rafał Porowski   051 hala C rafal.porowski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Krzysztof Rafał 22 234 52 02 405A krzysztof.rafal@itc.pw.edu.pl
dr inż. Adam Ruciński 22 234 52 21 212 a adam.rucinski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Mirosław Seredyński 22 234 52 51 203 miroslaw.seredynski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Adam Smyk 22 234 52 94 302 adam.smyk@itc.pw.edu.pl
dr inż. Łukasz Szabłowski 22 234 15 44 213 lukasz.szablowski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Jacek Szymczyk 22 234 52 91 408 jacek.szymczyk@itc.pw.edu.pl
dr inż. Nikołaj Uzunow 22 234 52 97 415 nikolaj.uzunow@itc.pw.edu.pl
dr inż. Konrad Wojdan 22 234 15 44 213 konrad.wojdan@itc.pw.edu.pl
dr inż. Marcin Wołowicz 22 234 52 07 412b marcin.wolowicz@itc.pw.edu.pl
dr inż. Mateusz Żbikowski 22 234 52 41 309 mateusz.zbikowski@itc.pw.edu.pl
 

Starsi wykładowcy

dr inż. Karolina Błogowska 22 234 52 89 110 karolina.blogowska@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Janusz Lipka 22 234 52 05 405 a janusz.lipka@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Tadeusz Palimąka 22 234 52 02 405 b tadeusz.palimaka@itc.pw.edu.pl
 

Asystenci

mgr inż. Kamil Antoniewicz      
mgr inż. Marcin Bugaj 22 234 52 53 209a marcin.bugaj@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Łukasz Cieślikiewicz 22 234 52 53 209a lukasz.cieslikiewicz@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Arkadiusz Szczęśniak 22 234 52 84 416 arkadiusz.szczesniak@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Adam Szelągowski   53 - hala C adam.szelagowski@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Adam Rajewski 22 234 52 89 110 adam.rajewski@itc.pw.edu.pl

Administracyjno-ekonomiczni

mgr inż. Andrzej Bryła 22 234 74 22 318 andrzej.bryla@itc.pw.edu.pl
inż. Anna Jakubowska 22 234 52 49 12 anna.jakubowska@itc.pw.edu.pl
mgr Karolina Jazowska 22 234 52 60 111 c  
mgr Izabela Kraszewska 22 234 52 77
22 825 0241
313 zsl@itc.pw.edu.pl
mgr Katarzyna Langiewicz 22 234 52 86
22 825 2901
414 b katarzyna.langiewicz@itc.pw.edu.pl
mgr Elżbieta Pobóg-Pągowska 22 234 52 88 111 b epagow@itc.pw.edu.pl
mgr Kinga Sokół 22 234 52 60 111 c kinga.jazdzyk@itc.pw.edu.pl
mgr Jolanta Sztrekier 22 234 52 56
22 825 5270
108 jolanta.sztrekier@itc.pw.edu.pl
mgr Ewa Stefaniak 22 234 51 67
22 825 9557
405 c ewa.stefaniak@itc.pw.edu.pl
Agnieszka Żmuda

22 234 52 36

22 825 6965
22 825 0565

8 agnieszka.zmuda@itc.pw.edu.pl

Inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Jakub Bachanek 22 234 52 70 305B jakub.bachanek@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Łukasz Boruc 22 234 52 68 230 hala C lukasz.boruc@itc.pw.edu.pl
Wojciech Buczek      
inż. Marceli Czachor 22 234 52 64 224 marceli.czachor@itc.pw.edu.pl
dr inż. Zbigniew Gut 22 234 52 87 223 Hala C zbigniew.gut@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Piotr Jaworski 22 234 52 41 309 piotr.jaworski@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Dariusz Kisiel 22 234 52 25 116 dariusz.kisiel@itc.pw.edu.pl
Włodzimierz Koliński 22 234 52 48 69 wlodzimierz.kolinski@itc.pw.edu.pl
Tomasz Krakowski 22 234 52 63 221 tomasz.krakowski@itc.pw.edu.pl
Jacek Mikołajewicz 22 234 52 57 121  
mgr inż. Ireneusz Piątek 22 234 52 25 116 ireneusz.piatek@itc.pw.edu.pl
Paweł Rejmer      
mgr inż. Rafał Rogóż 22 234 52 70 305B rafal.rogoz@itc.pw.edu.pl
dr inż. Wojciech Rudy 22 234 52 41 309 wojciech.rudy@itc.pw.edu.pl
Andrzej Rusznica 22 234 52 58 domek andrzej.rusznica@itc.pw.edu.pl
inż. Piotr Szulc 22 234 52 48 69 piotr.szulc@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Inna Uwarowa     inna.uwarowa@itc.pw.edu.pl

Doktoranci

Piotr Aleksiejuk ZMiUE     piotr.aleksiejuk@itc.pw.edu.pl
Jakub Bachanek ZSL     jakub.bachanek@itc.pw.edu.pl
Łukasz Bąk ZMiUE      
Rafał Bernat ZMiUE 22 234 52 07 412b rafal.bernat@itc.pw.edu.pl
Jarosław Bigorajski ZChEB   53 hala C jaroslaw.bigorajski@itc.pw.edu.pl
Teresa Bil ZMiUE     teresa.bil@itc.pw.edu.pl
Bartosz Borowiak ZSL 22 234 52 62 131 hala C bartosz.borowiak@itc.pw.edu.pl
Łukasz Boruc ZSL 22 234 52 68 230 hala C lukasz.boruc@itc.pw.edu.pl
Rafał Bryk ZMiUE      
Marcin Bugaj ZT     marcin.bugaj@itc.pw.edu.pl
Paweł Chrząstek ZT     pawel.chrzastek@itc.pw.edu.pl
Bartosz Chwieduk ZChEB   53 hala C bartosz.chwieduk@itc.pw.edu.pl
Michał Chwieduk ZChEB   53 hala C michal.chwieduk@itc.pw.edu.pl
Ilona Cieślak ZSL     ilona.cieslak@itc.pw.edu.pl
Łukasz Cieślikiewicz ZT 22 234 52 53 209a lukasz.cieslikiewicz@itc.pw.edu.pl
Piotr Darnowski ZMiUE   113 piotr.darnowski@itc.pw.edu.pl
Adam Dorsz ZChEB   53 hala C adam.dorsz@itc.pw.edu.pl
Justyna Dudzińska ZMiUE      
Olaf Dybiński ZMiUE     olaf.dybinski@itc.pw.edu.pl
Maciej Dylik ZMiUE     maciej.dylik@itc.pw.edu.pl
Krzysztof Falkowski ZRUE      
Szymon Fulara ZSL   51D hala C szymon.fulara@itc.pw.edu.pl
Michał Gatkowski ZMiUE     michal.gatkowski@itc.pw.edu.pl
Mateusz Głogowski ZMiUE      
Sebastian Gurgacz ZMiUE   113 sebastian.gurgacz@itc.pw.edu.pl
Agnieszka Jach ZSL 22 234 52 66 305A agnieszka.jach@itc.pw.edu.pl
Piotr Jaworski ZSL 22 234 52 41 309 piotr.jaworski@itc.pw.edu.pl
Dominika Jusińska ZT      
Jakub Kajurek ZChEB      
Marcin Kaliszewski ZSL      
Jakub Kalke ZSL 22 234 52 70 305B jakub.kalke@itc.pw.edu.pl
Aleksej Kaszko ZMiUE      
Maksymilian Kochański ZRUE      
Katarzyna Korczak ZRUE      
Iwona Kowal ZRUE     iwona.kowal@itc.pw.edu.pl
Ewa Kowalik ZMiUE      
Kinga Kowalska ZMiUE      
Łukasz Kozioł ZMiUE      
Hubert Krzysik ZChEB     hubert.krzysik@itc.pw.edu.pl
Michał Kubiś ZT 22 234 52 09 205 michal.kubis@itc.pw.edu.pl
Michał Leśko ZMiUE     michał.lesko@itc.pw.edu.pl
Marta Lewicka ZMiUE      
Maciej Lipka ZMiUE      
Piotr Lis ZMiUE      
Aleksandra Luks ZMiUE     aleksandra.luks@itc.pw.edu.pl
Marek Migdal ZMiUE      
Aleksandra Mikołajczak ZMiUE      
Szczepan Młynarz ZMiUE   213 szczepan.mlynarz@itc.pw.edu.pl
Konrad Motyliński ZMiUE      
Alena Myslivets ZT     lena.mysliwiec@itc.pw.edu.pl
Marcin Opaliński ZSL 22 234 52 70 305B marcin.opalinski@itc.pw.edu.pl
Bartłomiej Pająk ZT 22 234 52 44 209 bartłomiej.pajak@itc.pw.edu.pl
Przemysław Paszkiewicz ZSL     przemyslaw.paszkiewicz@itc.pw.edu.pl
Michał Pawluczyk ZMiUE   113 michal.pawluczyk@itc.pw.edu.pl
Wojciech Przedworski ZChEB      
Rafał Pyszczek ZSL 22 234 52 66 305A rafal.pyszczek@itc.pw.edu.pl
Roman Rodzewicz ZSL   232 hala C roman.rodzewicz@itc.pw.edu.pl
Rafał Rogóż ZSL     rafal.rogoz@itc.pw.edu.pl
Kamil Różycki ZChEB   53 hala C  
Kacper Samul ZMiUE   113 kacper.samul@itc.pw.edu.pl
Eleonora Skrzypek ZMiUE     eleonora.skrzypek@itc.pw.edu.pl
Maciej Skrzypek ZMiUE     maciej.skrzypek@itc.pw.edu.pl
Mariusz Słodkowski ZRUE      
Michał Spirzewski ZMiUE     michal.spirzewski@itc.pw.edu.pl
Michał Stępień ZMiUE     michal.stepien@itc.pw.edu.pl
Arkadiusz Szczęśniak ZMiUE 22 234 52 84 416 arkadiusz.szczesniak@itc.pw.edu.pl
Marek Szlaga ZRUE   408 marek.szlaga@itc.pw.edu.pl
Łukasz Śladewski ZMiUE     lukasz.sladewski@itc.pw.edu.pl
Adrian Trzeciak ZSL      
Inna Uwarowa ZT     inna.uwarowa@itc.pw.edu.pl
Łukasz Więckowski ZMiUE     lukasz.wieckowski@itc.pw.edu.pl
Anna Wronka ZRUE      
Łukasz Złoty ZRUE   408 lukasz.zloty@itc.pw.edu.pl
Marek Żak ZMiUE     marek.zak@itc.pw.edu.pl
Tomasz Żarnowski ZT     tomasz.zarnowski@itc.pw.edu.pl
Stefan Żuchowski ZChEB      

Obsługa

Recepcja

  Dutkowski Romuald
  inż. Habrat Artur
  Piotr Hobora
  Witold Łęczycki
  Mariusz Sokół

Sprzątanie

  Buczek Małgorzata
  Durda Anna
  Łukasiewicz Renata
  Matijaszkiewicz Bożena
  Sokulska Marta
  Sokół Anna