ITC / Projekty

Projekty

INSPE

INSPE-150

Projekt INSPE miał na celu utworzenie i realizację interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Nuclear and Sustainable Power Engineering, na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Aby rozwijać wiedze o energetyce jądrowej w Polsce postanowiliśmy utworzyć studia doktoranckie, których absolwenci będą najwyższej klasy specjalistami w tym obszarze. Takie założenie jest możliwe do spełnienia głownie dzięki współpracy z najlepszymi ośrodkami zajmującymi się tematyką energetyki jądrowej w Polsce oraz zagranicą.

http://www.inspe.itc.pw.edu.pl/

TEWI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
logo

Strona projektu: http://tewi.p.lodz.pl/

Dołącz do projektu http://tewi.p.lodz.pl/Windchill/dashboard/joiningProjectsForm.jsp

NCBiR5

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej  liderem ogólnopolskiej sieci naukowej realizującej Zadanie numer 5 Strategicznego Projektu Badawczego Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej.

Przedmiotem badań była Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazało na realizację zadania w okresie 5.12.2011-29.11.2013 2 340 000,00 PLN.

Kierownikiem zadania badawczego był prof. dr hab. inż. Roman Domański (Zakład Termodynamiki ITC).

SARWUT

Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska realizował projekt SARWUT, którego tematem było  "Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii".

Projekt SARWUT był częścią strategicznego projektu badawczego NCBiR pt.  "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"

sarwut1m

Termet

logo_termet

NOWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ

Projekt „Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej TERMET” realizowany był przy współpracy Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”) i Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki).

Okres realizacji: 01.2010 – 12.2013

PL0460

Projekt PL0460:

„Profesjonalne partnerstwo między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania źródeł energii odnawialnej: szkolnictwo wyższe, szkolenia praktyczne oraz badania w dziedzinie energii odnawialnej”

realizowany w okresie od 16 stycznia 2009 roku do 31 marca 2011 roku. http://www.PL0460.itc.pw.edu.pl/