ITC / Projekty

Projekty

SCR

Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7

Cel projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie funkcjonalnych prototypów ultra kompaktowego układu oczyszczania spalin (ultra-CCSCR) z tlenków azotu, emitowanych przez silniki diesla.

Beneficjent: Katcon Polska Sp. z o.o.

Konsorcjant: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 14 117 322,20 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 9 549 714,12 PLN

Budżet Konsorcjanta: 2 619 572,94 PLN

Okres realizacji: 20.11.2015 – 30.09.2019

DryWall

Nr projektu: POIR.04.01.02-00-0099/16

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów

Akronim: DryWall

Okres realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2020

Konsorcjum: Lider: Instytut Techniki Cielnej Politechniki Warszawskiej, Partner: Silten Terbud Sp. z o.o. Sp. K.

Wielkość wsparcia: całkowite wydatki kwalifikowane: 4 152 039,50 zł (w tym ITC PW 1 927 867,50 zł), dofinansowanie 3 615 391,10 zł (w tym ITC PW 1 927 867,50 zł)

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Łapka

Projekt jest realizowany w zespole z Zakładu Termodynamiki ITC PW 

Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe

O projekcie

Jarosław Milewski
Kierownik Projektutel. +48 22 234 52 07e-mail: milewski@itc.pw.edu.pl

Data rozpoczęcia: 2015-03-01
Data zakończenia: 2017-09-30
Status projektu: w trakcie realizacji
Typ działania: Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka: Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
Zasięg projektu - kraj: Polska
Adresaci projektu: Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania: budżet RP
Cel projektu: opanowanie technologii produkcji węglanowych ogniw paliwowych pod kątem możliwości zastosowania tego rozwiązania w źródłach energetyki rozproszonej

TENNESSEE: Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas

T_WYTWARZANIE_LOGOTYP_wersja_KORPO_pionowa_CMYK

Celem projektu jest opracowanie ulepszonych technologii wytwarzania wodoru i wychwytu dwutlenku węgla ze spalin elektrowni węglowej dedykowanych dla instalacji magazynowania energii power-to-gas.

INSPE

INSPE-150

Projekt INSPE miał na celu utworzenie i realizację interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Nuclear and Sustainable Power Engineering, na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Aby rozwijać wiedze o energetyce jądrowej w Polsce postanowiliśmy utworzyć studia doktoranckie, których absolwenci będą najwyższej klasy specjalistami w tym obszarze. Takie założenie jest możliwe do spełnienia głownie dzięki współpracy z najlepszymi ośrodkami zajmującymi się tematyką energetyki jądrowej w Polsce oraz zagranicą.

http://www.inspe.itc.pw.edu.pl/

TEWI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
logo

Strona projektu: http://tewi.p.lodz.pl/

Dołącz do projektu http://tewi.p.lodz.pl/Windchill/dashboard/joiningProjectsForm.jsp

NCBiR5

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej  liderem ogólnopolskiej sieci naukowej realizującej Zadanie numer 5 Strategicznego Projektu Badawczego Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej.

Przedmiotem badań była Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazało na realizację zadania w okresie 5.12.2011-29.11.2013 2 340 000,00 PLN.

Kierownikiem zadania badawczego był prof. dr hab. inż. Roman Domański (Zakład Termodynamiki ITC).

SARWUT

Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska realizował projekt SARWUT, którego tematem było  "Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii".

Projekt SARWUT był częścią strategicznego projektu badawczego NCBiR pt.  "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"

sarwut1m

Termet

logo_termet

NOWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ

Projekt „Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej TERMET” realizowany był przy współpracy Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”) i Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki).

Okres realizacji: 01.2010 – 12.2013