ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej

Andrzej Grzebielec

dr inż. - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 212b, e-mail: Andrzej.Grzebielec@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 32

Andrzej Grzebielec
Adiunkt w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki Budynku.
 

Tematyka prac badawczo-naukowych

 • Urządzenia termoakustyczne
 • Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze
 • Trójgeneracja
 • Pulsacja ciśnienia w instalacjach chłodniczych
 • Wpływ pulsacji ciśnienia na wymianę ciepła podczas skraplania
 • Pompy ciepła
 • Wymiana ciepła w gruntowych wymiennikach ciepła
 • Instalacje kriogeniczne

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat

 • 2017 - Ocena projektu systemu klimatyzacji. Dla PWPW S.A.
 • 2016 - Analiza zmian w instalacjach chłodniczych Zakładu Produkcyjnego w Płocku związanych z zastosowaniem innych czynników chłodniczych polegająca na ocenie: wielkości napełnienia, strumieni przepływających czynników chłodniczych, ewentualnych zmian konstrukcyjnych (pojemność zbiorników czynnika chłodniczego, średnic rurociągów, sprężarek, automatyki). Dla PKN Orlen S.A.
 • 2016 - Wytypowanie zamienników dla istniejących czynników chłodniczych w instalacji Zakładu Produkcyjnego w Płocku pod kątem uwarunkowań technicznych instalacji chłodniczych Zakładu Produkcyjnego w Płocku uwzględniających utrzymanie parametrów pracy układów tj. temperatur wrzenia, skraplania, wydajności chłodniczej, objętościowej wydajności chłodniczej, sprężu itd. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2016 - Analiza wszelkich obowiązujących aktów prawnych i w miarę możliwości przyszłych proponowanych rozwiązań prawnych dotyczących stosowanych czynników chłodniczych. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2016 - Analiza czynników niskowrzących możliwych do zastosowania w systemie siłowni cieplnej z turbiną cieczową i hydrauliczno-gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego wykorzystującym ciepło odpadowe. Dla Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o.
 • 2016 - Analiza szczegółowa poprawy efektywności energetycznej stacji ciepłowniczej. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2015 - Analiza ogólna poprawy efektywności energetycznej stacji ciepłowniczych. Dla PKN Orlen S. A.
 • 2015 - Analiza miejsca zabudowania zaworów regulacyjnych na podgrzewaczach parowych powietrza (PPP II) na wszystkich kotłach pod kątem poprawy efektywności energetycznej. Dla PKN Orlen.
 • 2015 - Audyt Energetyczny zakładu produkcyjnego firmy Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.
 • 2015 - Audyt Energetyczny budynków Ministerstwa Gospodarki
 • 2015 - Opracowanie założeń projektowych instalacji zawierającej odzysk ciepła, oczyszczanie powietrza oraz produkcję chłodu dla całego zakładu produkcyjnego
 • 2015 - Optymalizacja współpracy procesów odzysku ciepła z procesami produkcji chłodu z ciepła odpadowego
 • 2015 - Opracowanie i wykonanie testowego stanowiska do produkcji chłodu z ciepła niskotemperaturowego dostępnego na terenie zakładu
 • 2015 - Opracowanie i wykonanie testowych instalacji do oczyszczania powietrza o określonym składzie
 • 2015 - Optymalizacja współpracy procesów odzysku ciepła z procesami produkcji chłodu z ciepła odpadowego
 • 2015 - Analiza możliwości wykorzystania systemów adsorpcyjnych oraz absorpcyjnych do produkcji chłodu na cele klimatyzacji z wykorzystaniem ciepła odpadowego procesów zachodzących w zakładzie produkcyjnym;
 • 2015 - Zaprojektowanie systemu filtracji lub czyszczenia wymienników ciepła wraz z diagnozą dotyczącą utylizacji substancji stanowiącej osad;
 • 2014 - Badanie efektywności chłodniczej i grzejnej urządzeń klimatyzacyjnych.
 • 2014 - Opinia o innowacyjności "Pompa ciepła dużej mocy"
 • 2013 - Zbadanie koncepcji przemysłowej pompy ciepła pod kątem innowacji produktowej i procesowej oraz opracowanie opinii o innowacyjności.
 • 2013 - Wykonanie analiz i obliczeń do opracowania projektu modernizacji wymiennika ciepłowniczego EC Lublin Wrotków.
 • 2013 - Wykonanie audytu układów wentylacji i klimatyzacji do budynku GUS.

Działalność organizacyjna

 • Członek komitetu naukowego 10th International Conference Environmental Engineering (Wilno, Litwa, 2017)
 • Redaktor naczelny czasopisma Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (od 2016 roku), http://abid.cobrabid.pl/
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji: XLVII Dni Chłodnictwa (Poznań, 2015);
 • Społeczny Inspektor Pracy wydziału MEiL (od 2011);
 • Redaktor w czasopiśmie Journal of Power Technologies (od 2011);
 • Prezes Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła przy SIMP (od 2014 roku);
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji: XLVI Dni Chłodnictwa (Poznań, 2014);
 • członek International Institute of Refrigeration z siedzibą w Paryżu; http://iiriif.org/
 • członek SIMP;
 • udział w projekcie REAL Alternatives - Blended learning for alternative refrigerants, 2015 http://www.realalternatives.eu/

Projekty badawcze i naukowe

 • 2015-2017 - POIR.01.01.01-00-0426/15: INNOWACYJNA SIŁOWNIA CIEPLNA Z TURBINĄ CIECZOWĄ I HYDRAULICZNO - GAZOWYM GENERATOREM PRZEPŁYWU CZYNNIKA ROBOCZEGO WYKORZYSTUJĄCA CIEPŁO ODPADOWE. Projekt realizowany przez firmę Mestil Sp. z o.o. (udział w realizacji zadań).
 • 2016-2017 - ID/1066079/NR/220/2016: Określenie możliwości zamiany fluorowanych czynników chłodzących, o współczynniku globalnego ocieplenia większym lub równym 2500, na inne w przemysłowych układach chłodniczych zabudowanych w instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku.
 • 2015 - RPO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Badania mające na celu ocenę możliwości stabilizacji temperaturowej procesu produkcyjnego wulkanizacji i jego otoczenia, przy jednoczesnej redukcji zużycia energii” realizowanego w ramach: Działanie 5.4 Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 • 2014-2016 - NCBiR: PBS3/B9/38/2015: Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz z innowacyjnym inteligentnym systemem sterowania
 • 2014 - 1131/07/2014: Wyznaczenia efektywności chłodniczej i grzejnej dwóch urządzeń klimatyzacyjnych w czterech określonych punkach pracy. 
 • 2010-2011 - 26/PMKI/U/25-06.09/2010: Warszawski Inkubator Technologii. Wykonawca zadania 4. Rekuperator - Badanie efektywności i mocy wymiennika. (1.06.2010-31.12.2011)
 • 2011 - Grant dziekański. "Badanie pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą."

Publikacje

Lp. Indeksowane w bazie Web of Science
1. Rusowicz A., Laskowski R., Grzebielec A.: The numerical and experimental study of two passes power plant condenser. Thermal Science 21(1A) (2017) 353-362, DOI: 10.2298/TSCI150917011R
2. Grzebielec A., Rusowicz A., Szelągowski A.: Air purification in industrial plants producing automotive rubber components in terms of energy eflciency. Open Engineering 7 (1) (2017) 106-114. DOI: 10.1515/eng-2017-0015
3. Grzebielec A., Szelągowski A.: Wykorzystanie Zespołu Sorpcyjnego Woda-Żel Krzemionkowy W Adsorpcyjnych Urządzeniach Chłodniczych. Przemysł Chemiczny 96 (2) (2017) 321–23, DOI:10.15199/62.2017.2.7.
4. Laskowski R. Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Determining the Optimum Inner Diameter of Condenser Tubes Based on Thermodynamic Objective Functions and an Economic Analysis. Entropy 18 (12) (2016) 444. DOI: 10.3390/e18120444
5. Laskowski R., Smyk A., Lewandowski J., Rusowicz A., Grzebielec A. : Selecting the cooling water mass flow rate for a power plant under variable load with entropy generation rate minimization, Energy 107 (2016) 725-733,  DOI: 10.1016/j.energy.2016.04.074
6. Grzebielec A., Rusowicz A., Laskowski A.: Experimental study on thermal wave type adsorption refrigeration system working on a pair of activated carbon and methanol. Chemical and Process Engineering 36(4) (2015) 395-404, DOI: 10.1515/cpe-2015-0028
7. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Zastosowanie minimalizacji przyrostu entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza. Przemysł Chemiczny 94 (2015) 1697-1699, DOI: 10.15199/62.2015.10.8
8. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Wykorzystanie zespołu sorpcyjnego metanol-węgiel aktywny w adsorpcyjnym urządzeniu chłodniczym. Przemysł Chemiczny 94 (2015) 952-955, DOI: 10.15199/62.2015.6.18
9. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Analysis of the performance of the rotary heat exchanger in the real ventilation systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.259
10. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Energy conservation in buildings using refrigeration units. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.281
11. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Gas engine driven haat pump – characteristics, analysis of applications in buildings energy systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.280
12. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analiza dyfuzji tlenu atmosferycznego do strugi plazmy stosowanej do natryskiwania plazmowego powłok. Przemysł Chemiczny 93 (2014) 63-65.
13. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Analiza doboru turbiny gazowej metodą pinch point technology. Przemysł Chemiczny 92 (2013) 1476-1479.
 

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (2016);
 • Srebrna honorowa odznaka SIMP (2014);
 • Laureat konkursu Wykłady dla studiów doktoranckich INSPE, w ramach projektu PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering
 • Laureat konkursu "Wykłady mobilne dla studentów I st Kierunku Energetyka" w ramach projektu "Nowoczesny absolwent kierunku Energetyka na rynku pracy XXI wieku". (2014).
 • Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 2011 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (30 sierpnia 2011);
 • Laureat konkursu na stypendia dla młodych pracowników naukowych wydziału MEiL w ramach projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej" (2011);
 • Laureat konkursu na "Opracowanie i uruchomienie nowych specjalności i przedmiotów dydaktycznych" w ramach projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej" (2011);
 • Brązowa honorowa odznaka SIMP (2010);
 • Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2007 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (2008);
 • Nagroda główna w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji wykonaną i obronioną w krajowej wyższej uczelni technicznej organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji (2003).

Plan zajęć

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
815 - 900   Kriogenika, T52      
915 - 1000        
1015 - 1100   Seminarium ITC      
1115 - 1200   Konsultacje      
1215 - 1300    

Procesy energetyczne w elementach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

T115.

   
1315 - 1400        
1415 - 1500          
1515 - 1600          
1615 - 1700          
1715 - 1800          
 

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

Lp. Temat
1 Automatyzacja adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego
2 Optymalizacja pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą
3 Modelowanie pracy termoakstycznego urządzenia chłodniczego z falą biegnącą
4 Projekt silnika Stirlinga pracującego przy niskich temperaturach
5 Budowa wymienników w adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych
6 Trójgeneracja przemysłowa
7 Modelowanie pracy gruntowych wymienników ciepła współpracujących z pompą ciepła
8 Chłodnictwo wykorzystujące sieci ciepłownicze
9 Optymalizacja kriogenicznych procesów związanych z LNG