ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Pietrak Karol

Karol Pietrak

dr inż., adiunkt - Zakład Termodynamiki pokój 205, e-mail: karol.pietrak@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 09

Konsultacje:

 • wakacje (brak)

Zainteresowania naukowe:

 • Układy (termo)dynamiczne
 • Wymiana ciepła w ośrodkach niejednorodnych
 • Metody odwrotne
 • Sztuczna inteligencja

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych:

 • Wykorzystanie sieci neuronowych w zagadnieniach odwrotnych wymiany ciepła (MATLAB, Octave)
 • zastosowanie metod odwrotnych w prostych problemach inżynierii cieplnej (MATLAB, Octave)
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji

 Dydaktyka:

 • Informatyka I (lab)
 • Metody numeryczne w wymianie ciepła (lab)
 • Laboratorium Zintegrowane (lab)
 • Miernictwo cieplno-przepływowe (lab)
 • Thermodynamika 2 (lab)
 • Thermodynamics 2 (lab)
 • Wymiana Ciepła (ćwiczenia)

Publikacje:

Udział w projektach i grantach badawczych:

 • 2013-2016: Projekt „INNOOS -Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”, NCBiR, nr O-ROB/ 0011/03/001 -wykonawca
 • 2012-2013: Projekt „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” , nr POIG.01.01.02-00-097/09 – wykonawca
 • 2014-2015: Opracowanie metody wyznaczania parametrów cieplnych materiałów heterogenicznych na podstawie sygnału LFA, kierownik: Tomasz Wiśniewski, grant dziekański MEiL - wykonawca
 • 2009: „Uniwersalizacja metody diagnozowania węzłów łożyskowych i elementów wirujących zespołów napędowych oparta na metodach modulacji częstotliwości FAM-C oraz FDM A”, kierownik: Andrzej Gębura, grant badawczy ITWL - wykonawca

Materiały dla studentów: