ITC / News / Aktualności MEiL / Stypendia Rektora za wyniki w nauce r.ak.2017/2018

Stypendia Rektora za wyniki w nauce r.ak.2017/2018

Lista zweryfikowanych wniosków znajduje się na tablicy ogłoszeń przed Dziekanatem oraz pod poniższym linkiem

20.10.2017 13:59
28.10.2017 14:17