ITC / News / Aktualności PW / Konkurs w ramach projektu PROM PW dotyczący udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (CWM/PROM PW/2019/3)

Konkurs w ramach projektu PROM PW dotyczący udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (CWM/PROM PW/2019/3)

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2019/3 dla doktorantów poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (2 wyjazdy).

Uczelnia
24.06.2019 11:59
02.07.2019 12:18