ITC / Ogłoszenia ITC / Seminaria ITC

Seminaria ITC

  Seminaria odbywają się we wtorki o godz. 10:15,
w sali TC-105 budynku Instytutu Techniki Cieplnej
 Data Osoba Temat Zakład/Instytucja
09 października Dr hab. Artur Rusowicz, prof. PW Ustawa o szkolnictwie wyższym. Harmonogram wprowadzania zmian ZChiEB
16 października

Prof. Janusz Frączek,

Prof. Jerzy Banaszek,

Dr hab. Artur Rusowicz, prof. PW

 Ustawa o szkolnictwie wyższym cd. MEiL
23 października   Seminarium odwołane  
30 października dr inż. Jacek Szymczyk Efektywność energetyczna instalacji pompowych oraz sprężonego powietrza jako dodatkowe źródło mocy w systemie ZRUE
06 listopada

Mgr inż. Paweł Bartosik,

Mgr inż. Michał Lodziński

Nowoczesne rozwiązania dla fotowoltaiki, elektromobilności oraz systemów UPS firmy ABB ABB/ZChiEB
13 listopada Mgr inż. Teresa Kurek Przewidywanie awarii młyna węglowego z użyciem metod Data Science ZMUE
20 listopada   Spotkanie wewnętrzne Komitetu Sterującego OPTYMEIL  
27 listopada Mgr inż. Michał Leśko Metoda optymalizacja systemu ciepłowniczego z jednoczesnym wykorzystaniem różnych metod akumulacji ciepła ZMUE
04 grudnia Dr inż. Sławomir Bielecki Wybrane aspekty użytkowania mocy biernej ZRUE
11 grudnia Dr inż. Adam Smyk PES a sprawność wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji ZRUE
18 grudnia Prof. dr hab. inż. Konrad Świrski COP24 Katowice – wyniki szczytu i ich wpływ na polską energetykę ZMUE
08 stycznia Mgr inż. Paweł Rutkowski Przegląd kamer termowizyjnych dla przemysłu i nauki Kamery IR
15 stycznia Dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. PW Badania silników rakietowych w Politechnice Warszawskiej ZSL
22 stycznia Dr inż. Marcin Wołowicz Technologia czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych z wykorzystaniem dwutlenku węgla ZMUE