ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Termodynamiki / Badania

Główne obszary działalności badawczej Zakładu Termodynamiki

4

  modelowanie i badania doświadczalne dotyczące podstawowych mechanizmów wymiany ciepła 

 • przewodzenie ciepła
 • konwekcja 
 • promieniowanie cieplne
4

  badania cieplne materiałów i infrastruktury energetycznej

 • wyznaczanie ciepła właściwego materiałów
 • wyznaczanie ciepła spalania i ciepła przemian fazowych
 • pomiar przewodności cieplnej materiałów
 • pomiar właściwości radiacyjnych
 • opracowywanie nowych metod eksperymentalnych
 • badania metodą termowizji
4

  wymiana ciepła i masy w układach o złożonej strukturze

 • ośrodkach porowatych
 • ośrodkach wielofazowych
 • odzieży ochronnej
 • izolacjach cieplnych
 • ciele ludzkim
 • materiałach kompozytowych
4

  magazyny i wymienniki ciepła

 • układy chłodzenia elektroniki
 • układy stabilizacji temperatury w budynkach
 • magazyny ciepła wykorzystujące materiały zmiennofazowe
4

  wykorzystanie metod numerycznych w wymianie ciepła i energetyce

 • modelowanie złożonych procesów wymiany ciepła i masy
 • modelowanie ośrodków porowatych
 • modelowanie zagadnień promieniowania cieplnego
 • modelowanie układów cieplno-przepływowych
 • analiza danych i metody odwrotne
 • wykorzystanie kodów własnych oraz solverów komercyjnych (ANSYS Fluent, MATLAB, TRNSYS)
4

  źródła i przetwarzanie energii

 • energetykę słoneczną
 • perspektywiczne źródła energii
 • technologie efektywnego wykorzystywania energii (akumulacja ciepła, inteligentne budynki)