ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Konkurs prac magisterskich

Konkurs prac magisterskich

 Konkurs prac magisterskich dotyczących zastosowania metod obliczeniowych

Zastosowanie współczesnych technik obliczeniowych pozwala na znaczące zmniejszenie kosztów wytwarzania nowych produktów oraz skrócenie czasu przygotowania procesu technologicznego. Połączenie metod symulacji i optymalizacji jest tanim sposobem obniżenia materiałochłonności konstrukcji i znajdowania najlepszych warunków eksploatacji urządzeń. Właściwie stosowane techniki obliczeniowe pozwalają także zwiększyć bezpieczeństwo personelu oraz obniżyć niekorzystny wpływ procesu na środowisko. Wszystko to powoduje, że narzędzia obliczeniowe odgrywają coraz większą rolę w pracy inżyniera. Wraz z upowszechnianiem się komercyjnego oprogramowania w przemyśle, umiejętność posługiwania się tymi narzędziami jest coraz bardziej poszukiwaną cechą zatrudnianych pracowników.

Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów w zakresie zastosowań technik obliczeniowych w szeroko rozumianej technice cieplnej. Dzięki obecności w jury konkursu przedstawicieli przemysłu i firm softwarowych, informacje o najlepszych pracach i ich autorach będą docierać do potencjalnych pracodawców. 

   

 

Konkurs organizowany jest przez:

  • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej
  • Centrum Doskonałości Unii Europejskiej OPTI_ENERGY Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems and Processes

pod auspicjami:

we współpracy z:

Nagrody w konkursie są następujące:

  • 1. nagroda - ok. 3000 zł
  • 2. nagroda - ok. 2000 zł
  • 3.-5. nagroda - po ok. 1000 zł

Ponadto najlepszym laureatom konkursu zostanie zaproponowany staż w GE Polska. Instytut Techniki Cieplnej złoży także ofertę stypendium doktoranckiego dla jednego finalisty konkursu.