ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Przebudowa wejścia do ITC

Przebudowa wejścia do ITC

Przebudowa wejścia zewnętrznego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagań przepisów ppoż. i wykonanie zewnętrznej izolacji przeciwwodnej pionowej ściany czołowej budynku głównego Gmachu ITC

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego 109/MNiSW „Adaptacja pomieszczeń dla Biblioteki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagań przepisów ppoż.


Główne wejście do Gmachu ITC w obecnej postaci uniemożliwia dostęp do wnętrz budynków ITC osobom niepełnosprawnym. Stan techniczny istniejących schodów wejściowych jest zły, wymagają one natychmiastowego remontu.

W ramach zadania inwestycyjnego 109 dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonywane są prace polegające na przebudowie wejścia w celu przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadaniem dodatkowym, warunkującym wykonanie zadania głównego jest wykonywana obecnie przebudowa sieci ciepłowniczej przebiegającej przed ITC w celu usunięcia kolizji sieci z przebudowywanym wejściem. Prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej zostaną zakończone do końca października bieżącego roku, kiedy to przebudowana sieć zostanie oddana do eksploatacji.

W tym czasie zostanie zamknięte dla wszystkich użytkowników (przepraszamy za wszystkie związane z tym niedogodności) wejście od strony ul. Nowowiejskiej.

Dostęp do budynku będzie możliwy od strony dawnej Stołówki Centralnej, przez parking, wewnętrzne podwórze ITC i halę C.

Zakłada się stworzenie przestrzeni publicznej przed wejściem głównym do Gmachu ITC od strony ul. Nowowiejskiej. Projektuje się nowe schody zewnętrzne oraz rampę dla niepełnosprawnych tworząc nowy plac przed gmachem. Plac ten jest wydzielony od chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Nowowiejskiej. Dodatkowo projektuje się zadaszenie po prawej i po lewej stronie wejścia do budynku. Pod zadaszeniem po stronie lewej lokalizuje się turbinę, której ekspozycja będzie dodatkowym elementem podniesienia atrakcyjności nowej przestrzeni publicznej.

Plac zaprojektowano jako cztero – poziomowy:

-pierwszy poziom, to poziom ulicy z wyznaczonymi miejscami do parkowania samochodów (miejsca parkowania ukośne),

-drugi poziom, to poziom chodnika ulicy, na którym zaprojektowano miejsca do  parkowania  rowerów – 0,00,

-trzeci poziom to plac z miejscami do siedzenia - +0,60,

-czwarty poziom to poziom wejścia do gmachu - +1,05.

Rampę dla niepełnosprawnych rozwiązano w dwóch częściach:

-jedna z poziomu chodnika na poziom +0,60 z dwoma prostopadłymi w stosunku do siebie pochylniami połączonych spocznikiem,

-druga z poziomu +0,60 na poziom +1,05.

Ściany oporowe ramp biegnące równolegle do lica budynku wykorzystano jako ściany nowych studzienek doświetlających okna w piwnicy. W miejsce istniejących studzienek osobnych dla każdego okna zaprojektowano po jednej wspólnej studzience dla okien znajdujących się po prawej i po lewej stronie wejścia.

ITC 1-01 820
ITC 2-01 820

Comments

podjazd dla niepełnosprawnych

Wydaje mi się dziwna koncepcja podjazdu dla niepełnosprawnych, który dzielony jest na dwie części po dwóch stronach schodów. Podjazd ma chyba za zadanie ułatwiać im życie a nie utrudniać.

Log in to comment.