ITC / Pracownicy / Emeryci i osoby współpracujące / Anglart Henryk

Henryk Anglart

prof. dr  inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych  e-mail: henryk@kth.se tel. +46 73 776 2491

  Profesor w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych.

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo-technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.

 • Członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Journal of Power Technologies”
 • Członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Energetyka”
 • Członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Nukleonika”
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Instal”
 • Członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Journal of Computational Multiphase Flows”
 • Członek Zespołu Redakcyjnego wydawnictwa „Multiphase Science and Technology”
 • Członek Stowarzyszenia „European Atomic Energy Society”

Tematy prac badawczo-naukowych

 • Wymiana ciepła w reaktorach jądrowych
 • Przepływy wielofazowe z wymianą ciepła
 • Kryzys wrzenia w reaktorze wodnym wrzącym
 • Obliczenia CFD przepływów wielofazowych
 • Numeryczne i eksperymentalne badanie wymiany ciepła po kryzysie wrzenia
 • Kondensacja w obecności gazów niekondensujących
 • Dynamika i stabilność reaktorów jądrowych
 • Eksperymentalne i numeryczne badanie mieszania strumieni wody o różnych temperaturach i pod wysokim ciśnieniem
 • Wymiana ciepła w płynach o parametrach nadkrytycznych
 • Wymiana ciepła w ciekłych metalach
 • Wymiarowanie cieplno-przepływowe wiązek paliwa jądrowego

Dydaktyka

W KTH

 • Sustainable Energy Transformation
 • Thermal-Hydraulics in Nuclear Systems
 • Nuclear Reactor Technology

 

W ITC

 • ANS666 – Nuclear Reactor Physics
 • ANS670 – GenIV Nuclear Reactor Systems (HTR, FBR)

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • Zagadnienia cieplno-przepływowe w reaktorach jądrowych
 • Projektowanie wiązek paliwowych w reaktorach jądrowych
 • Dynamika i stabilność reaktorów jądrowych
 • Przepływy wielofazowe z wymiana ciepła
 • Modelowanie przepływów wielofazowych w reaktorach jądrowych
 • Projektowanie reaktorów IV generacji
 • Obliczenia bezpieczeństwa reaktorów jądrowych

 

 

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

(a)   W czasopismach międzynarodowych

[1]       Li, H. and Anglart, H., “CFD model of diabatic annular two-phase flow using the Eulerian-Lagrangian approach,” Annals of Nuclear Energy, 77:415-424, 03/2015.

[2]       Pegonen R., Bourdon S, Gonnier C. and Anglart, H., “Hot fuel element thermal-hydraulics in the Jules Horowitz Reactor,” Nuclear Engineering and Design, vol. 300, pp. 149-160, 2016.

[3]       Pegonen R., Bourdon S, Gonnier C. and Anglart, H., “Hydraulic modeling of the Jules Horowitz Reactor: Mass flow split between 36 fuel elements,” Nuclear Engineering and Design, vol. 308, pp. 9-19, 2016.

[4]       Li, H. and Anglart, H., “Modeling of annular two-phase flow using a unified CFD approach,” Nuclear Engineering and Design, vol. 303, pp. 17-24, 2016.

[5]       Li, H. and Anglart, H., “Prediction of dryout and post-dryout heat transfer using a two-phase CFD model,” Int. J. Heat and Mass Transfer, vol. 99, pp. 839-850, 2016.

[6]       Li, H. and Anglart, H., “CFD prediction of droplet deposition in steam-water annular flow with flow obstacle effects,” Nuclear Engineering and Design, vol. 321, pp. 173-179, 2017.

[7]       Bergagio, M., Thiele, R. and Anglart, H., “Analysis of temperature fluctuations caused by mixing of non-isothermal water streams at elevated pressure,” Int. J. Heat and Mass Transfer, vol. 104, pp. 979-992, 2016.

[8]       Pegonen R., Bourdon S, Gonnier C. and Anglart, H., “An improved thermal-hydraulic modelling of the Jules Horowitz Reactor using CATHARE2 system code,” Nuclear Engineering and Design, vol. 311, pp. 156-166, 2017.

[9]       Bergagio, M. and Anglart, H., “Experimental investigation of mixing of non-isothermal water streams at BWR operating conditions,” Nuclear Engineering and Design, vol. 317, pp. 158-176, 2017.

[10]     Spirzewski, M. and Anglart, H., “An improved phenomenological model of annular two-phase flow with high-accuracy dryout prediction capability,” Nuclear Engineering and Design, vol. 331, pp. 176-185, 2018.

[11]     Bergagio, M., Li, H. and Anglart, H., “An iterative algorithm for solving two-dimensional nonlinear inverse heat conduction problem,” Int. J. Heat and Mass Transfer, vol. 126, pp. 281-292, 2018.

[12]     Anglart, H., Li, H. and Niewinski, G., “Mechanistic modelling of dryout and post-dryout heat transfer,” Energy, vol. 161, pp. 352-360, 2018.

[13]      Fan, W., Li, H. and Anglart, H., “Numerical investigation of spatial and temporal structure of annular flow with disturbance waves,” ,” Int. J. of Multiphase Flow, vol. 110, pp. 256-272, 2019.

[14]      Anglart, H., “Progress in understanding and modelling of annular two-phase flow with heat transfer,” Nuclear Engineering and Design, vol. 345, pp. 166-182, 2019.

[15]      Li, H. and Anglart, H., “Dryout prediction with CFD model of annular two-phase flow,” Nuclear Engineering and Design, vol. 349, pp. 20-26, 2019.

[16]      Spirzewski, M., Anglart, H. and Stano, P.M., “Uncertainty and sensitivity analysis of a phenomenological dryout model implemented in DARIA system code,” Nuclear Engineering and Design, vol. 355, 2019.

[17]      Bergagio, M., Fan, W., Thiele, R. and Anglart, H., “Large eddy simulation of thermal mixing with conjugate heat transfer at BWR operating conditions,” Nuclear Engineering and Design, available online 15 October 2019.

(b)   W materiałach konferencyjnych

[18]      Pegonen R., Bourdon S, Gonnier C. and Anglart, H., “Hot fuel element thermal-hydraulic modelling in the Jules Horowitz reactor nominal and LOFA conditions,” Proc. 16th Int. Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-16), Chicago, Il., USA, Aug. 30 – Sept. 4, 2015.

[19]      Bergagio M., Hedberg S., Rydström S. and Anglart, H., “Instrumentation for temperature and heat flux measurement on a solid surface under BWR operating conditions,” Proc. 16th Int. Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-16), Chicago, Il., USA, Aug. 30 – Sept. 4, 2015.

[20]      Anglart H, Bergagio M., Hedberg S., Rydström S. and Frid, W., “Measurement of wall temperature fluctuations during thermal mixing of non-isothermal water streams,” Proc. 16th Int. Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-16), Chicago, Il., USA, Aug. 30 – Sept. 4, 2015.

[21]      Anglart H., “Current trends in CHF predictions: from correlations to simulations,” Proc. Int. Seminar on Subchannel Analysis (ISACC-2015), Shenzhen, China, Dec. 6-8, 2015.

[22]      Kromer, H., Laneryd, T., Anglart H., Al-Maeeni, L. and Bel Fdhila, R. “Experimental Investigation of Flow Nucleate Boiling Heat Transfer in a Vertical Minichannel,” Proc. 1st Pacific Rim Thermal Eng. Conf. (PRTEC), Hawaii’s Big Island, USA, March 13-17, 2016.

[23]      Anglart H., Bergagio, M. and Thiele, R. “Experimental and Numerical Investigations of Wall Temperature Fluctuations due to Thermal Mixing in an Annulus,” Proc. 1st Pacific Rim Thermal Eng. Conf. (PRTEC), Hawaii’s Big Island, USA, March 13-17, 2016.

[24]      Anglart H., “Recent Advances in Heat Transfer Research and Modelling,” Keynote Presentation at 6th Int. Conf. and Workshop, Budova, Montenegro, May 18-20, 2016.

[25]      Anglart H., Kromer, H., Fonellosa, A., Laneryd, T. and Bel Fdhila, R. “Measurement of Ebullition Cycle Characteristics in Subcooled Nucleate Boiling of Water Flowing in a Narrow Vertical Gap,” Int. Conf. Multiphase Flow (ICMF-2016), Firenze, Italy, May 22-27, 2016.

[26]      Anglart H., “Current challenges in numerical modelling of single- and multiphase flows and heat transfer,” Keynote Presentation at 7th Int. Conf. and Workshop, REMOO-2017, Venice, Italy, May 10-12, 2017.

[27]      Bergagio, M. and Anglart H., ”Measurement of wall temperature oscillations due to mixing of water streams at high temperatures and pressures,” proc. 9th World Conf. on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Iguazu Falls, Brazil, 12-15 June 2017.

 [28]     Anglart H., “CFD Modelling of Annular Two-Phase Flow and Heat Transfer,”  Keynote paper, Proc. 17th Int. Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-17), Xi’an, China, Sept. 2-8, 2017.

[29]      Anglart H., “CFD Modelling of Annular Two-Phase Flow for Dryout Predictions,”  Proc. 17th Int. Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-17), Xi’an, China, Sept. 2-8, 2017.

[30]      Anglart H. and Li, H., “Mechanistic modelling of dryout and post-dryout heat transfer,” proc. 8th Conf. on Research and Development in Power, Warsaw, Poland, 28 November – 1 December, 2017.

[31]      Fan, W., Li, H. and Anglart H., ”Disturbance wave characteristics in two-phase annular flows,” 8th European-Japanese Two-Phase Flow Group Meeting, the Watson Hotel, Manhattan, New York, USA, 22-26 April, 2018.

[32]      Fan, W., Cherdantsev, Li, H. and Anglart H., ”A physical understanding of droplet entrainment in annular flow based on numerical data,” 10th International Conference on Multiphase Flow, ICMF-10, Rio de Janeiro, Brazil, May 19-24, 2019.

[33]      Fan, W., Li, H. and Anglart H., ”Prediction of annular two-phase flow with heat transfer,” 18th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-hydraulics, NURETH-18, Portland, OR, August 18-23, 2019.

Ważniejsze projekty badawczo-naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat

 • Kierownik projektu: „Eksperymentalne badanie wewnętrznej struktury przepływu dwufazowego wrzącego pod wysokim ciśnieniem,” KTH, realizacja 2018-2021.
 • Kierownik projektu: „Rozwój modelu CFD przepływu dwufazowego pierścieniowego z wrzeniem,” KTH, realizacja 2012-2018.
 • Projekt międzynarodowy Unii Europejskiej THINS Wymiana ciepła w płynach o liczbie Prandtla rożnej od 1. Wykonawca.

Wazniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostanich 5 lat

 • Recenzent promocji dr Martin Rohde, Delft University of Technology, Niderlandy, marzec 2016.
 • Recenzent powołany przez Swiss National Science Foundation, czerwiec 2017.
 • Recenzent promocji dr Filip Toumisto na stanowisko pełnego profesora, Aalto University, Finlandia, 2018.
 • Recenzent promocji dr Yann Bartosiewicz na stanowisko pełnego profesora, UCL, Louvain, Belgia, 2019.

Dzialalnosc organizacyjna

 • Dyrektor Centrum Techniki Jądrowej w KTH
 • Kierownik Zakładu Techniki Jądrowej w Instytucie Fizyki w latach 2004-2017, KTH
 • Wice-dyrektor Instytutu Fizyki w latach 2012-2017, KTH

 Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda im. G. Westinghouse, Award of Excellence, 2001