ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Lipka Janusz

Janusz Lipka

mgr inż. - Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii pokój 405a, e-mail: Janusz.Lipka@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 02, 234 52 75

Członkowstwo i funkcje w organizacjach naukowo-technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.:

 • V-ce Prezes Koła SEP w Oddziale Warszawskim SEP
 • Skarbnik Koła SEP.

Tematyka prac naukowo-badawczych

 • Kompleksowa rewitalizacja istniejących budynków użyteczności publicznej w aspekcie zminimalizowania zużycia energii elektrycznej w tychże obiektach.

Dydaktyka:

 • Lab.Elektrotechniki - ML.NK317
 • Lab.Elektroniki - NK316 3
 • Lab. Maszyn Elektrycznych - NK442
 • Lab. Inteligentnych Sieci Przesyłowych 
 • ćw audytoryjne z Elektrotechniki - NW113
 • Lab.Elektrotechniki (studia zaoczne) - ML.ZNW113
 • ćw.audytoryjne z Elektrotechniki (st.zaoczne) - ML.ZNW 113

Prace przejściowe:

 • Ekonomiczne gospodarowanie energią elektryczną-kompensacja wartości chwilowych mocy biernej.
 • Modernizacja stanowisk do Laboratorium elektrotechniki.
 • Opracowanie materiałów pomocniczych dla Laboratorium Inteligentnych Sieci Przesyłowej.
 • Badania układów elektrycznych w laboratorium Elektrotechniki
Plan zajęć - zima 2019/2020
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
815 - 900      

 

 Elektrotechnika 2 (od końca listopada)

pomieszczenie tymczasowe

  

 Laboratorium zintegrowane dla AiR (od grudnia)

pomieszczenie tymczasowe

915 - 1000

 

 

 

   
1015 - 1100   Seminarium ITC  Zebranie ZRUE
1115 - 1200 Konsultacje  

 Elektrotechnika 2 (od końca listopada)

pomieszczenie tymczasowe

  

 

 Elektrotechnika 2 (od końca listopada)

pomieszczenie tymczasowe

Inteligentne Sieci Przesyłowe - laboratorium (od końca listopada)

pomieszczenie tymczasowe

1215 - 1300

Elektrotechnika 2 (od końca listopada)

pomieszczenie tymczasowe

 
1315 - 1400  

 Inteligentne Sieci Przesyłowe-laboratorium (od grudnia), pomieszczenie tymczasowe

  

1415 - 1500      
1515 - 1600        
1615 - 1700          
1715 - 1800          
1815 - 1900          
1915 - 2000          

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

 • Bielecki S., Lipka J., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: "Rozwiązania inteligentnego budynku w rewitalizacji budynków użyteczności publicznej. Krok ku poprawie efektywności energetycznej." Elektro.Info nr 6(115) 2013r., s.66-71
 • Oficyna wydawnicza PW 2011 wyd.II "Laboratorium Elektrotechniki dla mechaników"  
 • Tomborowski T.,Lipka J.,Reszko, „Budynki inteligentne w aspekcie techniczno-ekonomicznym”
 • Tomborowski T.,Lipka J. ”Napędy zmiennoobrotowe pomp dużych mocy”

Działalność organizacyjna:

 • Opiekun I roku
 • Kierownik Laboratorium Elektrotechniki
 • Kierownik Laboratorium Maszyn Elektrycznych
 • Kierownik Laboratorium Zintegrowanego dla AiR

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda J.M.Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne za 2013/2014 rok
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP w dniu 23 X 2012 r.
 • Srebrna Odznaka Honorowa SEP
 • Nagroda Rektora PW za działalność dydaktyczną za 2004 rok
 • Od I edycji konkursu "Złota Kreda" laureat "Złotej Kredy" w dwóch kategoriach:
  - na najlepszego nauczyciela akademickiego prowadzącego ćwiczenia,laboratoria,projekty,seminaria,
  - na najlepszego nauczyciela akademickiego w kategorii "Student Friendly".