ITC / Projekty / NCBiR5 / Biuro Lidera Zadania

Biuro Lidera Zadania

Politechnika Warszawska

Instytut Techniki Cieplnej

ul. Nowowiejska 21/25

00-665 Warszawa


Kierownik Zadania Badawczego

prof. dr hab. inż. Roman Domański

roman.domanski@itc.pw.edu.pl

pok. 108

tel. 22 234 52 56

 

Asystent Kierownika

mgr inż. Adam Rajewski

adam.rajewski@itc.pw.edu.pl

pok. 110

tel. 22 234 52 89

 

Biuro zadania

mgr inż. Iwona Tomiło

itomilo@itc.pw.edu.pl

pok. 208

tel. 22 234 52 23

 

Biuro administracyjno-finansowe

mgr Justyna Misiejuk

jmisiejuk@itc.pw.edu.pl

mgr Marta Tyll

mtyll@itc.pw.edu.pl

pok. 206

tel. 22 234 52 47