ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021

Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021

Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021

Zapraszamy absolwentów Politechniki Warszawskiej wszystkich kierunków inżynierskich w tematach związanych z danymi geoprzestrzennymi z zakresu Geonauk i Teledetekcji ze szczególnym naciskiem na technologie geoinformacyjne do udziału w konkursie IEEE. W konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe ocenione przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą. Prace dyplomowe należy zgłaszać do dnia 30.04.2021 r. do godz. 12:00, wysyłając jej wersję elektroniczną wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami na adres email: dziekan.studenci.gik@pw.edu.pl

Szczegóły konkursu pod adresem: https://www.gik.pw.edu.pl/Aktualnosci/Konkurs-prac-dyplomowych-pod-patronatem-IEEE-2021

Zapraszamy Absolwentów Politechniki Warszawskiej do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu Geonauk i Teledetekcji! To już czwarta edycja konkursu organizowanego we współpracy z Polską Sekcją IEEE, która jest Organizatorem Głównym oraz Patronem Konkursu.

Celem konkursu jest wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei IEEE oraz współpraca środowiska naukowego, przemysłu i IEEE.

Laureaci Konkursu otrzymają Dyplom IEEE – najcenniejszą nagrodę, która jest wyrazem najwyższego uznania, symbolem współpracy Uczelnia-Biznes-IEEE i zaangażowania w ten projekt wielu nauczycieli akademickich, pracowników firm oraz wolontariuszy PS IEEE.

Miło nam poinformować, że Fundatorem nagród rzeczowych jest firma OPEGIEKA, a jej przedstawiciel jest Członkiem Komisji Konkursowej.

Firma OPEGIEKA ufundowała następujące nagrody:

  • Nagroda I - Słuchawki Logitech G533 Wireless
  • Wyróżnienie - Słuchawki Logitech G332

Natomiast, firma Billon, Partner Techniczny, dla wszystkich Laureatów ufundowała nagrody w postaci publikacji Dyplomów na 15 lat na blockchain w ramach usługi Dyplomy na Blockchain by Billon. Dyplomy na Blockchain by Billon to innowacyjne rozwiązanie firmy Billon, które pozwala na publikację dokumentów akademickich z wiarygodnością źródła ich pochodzenia, przechowywanie z gwarancją niezmienności oraz zabezpieczenie przeciwko podrabianiu i fałszowaniu dyplomów, dzięki zastosowaniu technologii blockchain.

 

W Konkursie mogą wziąć udział Absolwenci I stopnia studiów technicznych (tytuł: inżynier) na Politechnice Warszawskiej, którzy obronili prace dyplomowe w terminie od dnia 1.03.2019 do dnia 28.02.2021 r.

Zgodnie z regulaminem, w Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace dyplomowe ocenione przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą. Prace dyplomowe należy zgłaszać do dnia 30.04.2021 r. do godz. 12:00, wysyłając jej wersję elektroniczną wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami na adres email: dziekan.studenci.gik@pw.edu.pl

Lista wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się w Regulaminie, a wersje elektroniczne zostały załączone poniżej.

Zapraszamy naszych Absolwentów do udziału w tym prestiżowym Konkursie! Wyniki konkursu poznamy już w czerwcu br.!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konkursu Panem Prodziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii dr inż. Krzysztofem Bakuła, email: dziekan.studenci.gik@pw.edu.pl