ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Kapusta Łukasz Jan

Łukasz Jan Kapusta

Adiunkt

Kierownik Laboratorium Diagnostyki Laserowej

Oferta badawcza laboratorium:  strona 706 w Katalogu usług B+R Politechniki Warszawskiej

email: lukasz.kapusta@pw.edu.pl
tel. +48 22 234 52 41
Pokój nr 309

Konsultacje: czwartek 09:30-10:30

   
Small_cut

Prowadzone Zajęcia:

 • Semestr zimowy
   
           Modelowanie Komputerowe Spalania w Silnikach Pon. 16:15-19:00  sala 308 (ew. MS Teams)
           Sprężarki i Turbiny Lotnicze Czw. 14:15-16:00  sala T306a (ew. MS Teams)
 • Semestr letni
   
           Techniki Optyczne w Diagnostyce Procesów Spalania i Mieszania Pon. 16:15-19:00 MS Teams / sala 310

 

Prowadzone projekty:

 • Proces mieszania zderzających się strumieni cieczy w pobliżu oraz powyżej temperatury wrzenia w otoczeniu nieruchomym oraz w warunkach silnego przepływu poprzecznego; Instytutcja finansująca: NCN; konkurs: SONATA 16; nr umowy: UMO-2020/39/D/ST8/00947; budżet projektu: 896 456,00 zł - czytaj więcej
 • Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji; instytucja finansująca NCBiR, konkurs Ścieżka dla Mazowsza, nr umowy MAZOWSZE/0101/19-00; budżet projektu: 9 880 490,25 zł - czytaj więcej
 • Knocky - Knock prevention and increase of reliability and efficiency of high power gaseous internal combustion engines, Horyzont 2020, program MSCA-RISE-2015 - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Nr projektu: 691232; budżet projektu: 927 000,00 EUR - czytaj więcej

Wybrane publikacje

 • Rogóż R, Teodorczyk A, Kapusta LJ. Flash-boiling effect on the droplet size distribution in low-pressure sprays formed at various ambient pressures and liquid temperatures — Experimental study and modelling. Applied Thermal Engineering, 236, Part C, 2024, 121740. pełny tekst
 • Kapusta ŁJ. Understanding the collapse of flash-boiling sprays formed by multi-hole injectors operating at low injection pressures. Energy 2022; 247; 123388 .strona wydawcy
 • Kaźmierski B, Kapusta ŁJ. The importance of individual spray properties in performance improvement of a urea-SCR system employing flash-boiling injection. Applied Energy 2023; 329; 120217. pełny tekst
 • Rogóż R, Kapusta ŁJ, Miganakallu N, Yang Z, Naber JD. Investigation on the knock characteristics in a gasoline direct-injection engine port-injected with water-methanol blends. Energy Convers Manag 2022;258:115415. strona wydawcy
 • Kapusta ŁJ, Bachanek J, Jiang C, Piaszyk J, Xu H, Wyszyński ML. Liquid Propane Injection in Flash-Boiling Conditions. Energies 2021;14. doi:10.3390/en14196257. pełny tekst
 • Kapusta ŁJ, Rogoz R, Bachanek J. Experimental and Numerical Study to Evaluate the Effect of Flash Boiling on Urea-Water Solution Sprays and SCR System Performance, Atomization and Sprays 2021, 31(5), pp. 89–117. strona wydawcy
 • Kapusta ŁJ, Boruc Ł, Kindracki J. Pressure and temperature effect on hypergolic ignition delay of triglyme-based fuel with hydrogen peroxide. Fuel 2020:119370. doi:https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119370. strona wydawcy
 • Kapusta ŁJ, Rogoz R, Bachanek J, Boruc Ł, Teodorczyk A. Low-pressure injection of water and urea-water solution in flash-boiling conditions. SAE Int. J. Adv. & Curr. Prac. in Mobility 3(1):365-377, 2021. doi:https://doi.org/10.4271/2020-01-2110. pełny tekst
 • Boruc Ł, Rogoz R, Bachanek J, Kapusta ŁJ, Jaworski P, Sutkowski M, et al. An Experimental Facility for Rapid Testing of SCR Systems. SAE Tech Pap 2020-01-2192 2020. doi:https://doi.org/10.4271/2020-01-2192. strona wydawcy
 • Kapusta ŁJ, Shuang C, Aldén M, Li Z. Structures of inverse jet flames stabilized on a coaxial burner. Energy 2020;193:116757. doi:https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116757. pełny tekst
 • Rogóż R, Kapusta ŁJ, Bachanek J, Vankan J, Teodorczyk A. Improved urea-water solution spray model for simulations of selective catalytic reduction systems. Renew Sustain Energy Rev 2020;120:109616. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109616. pełny tekst
 • Miganakallu N, Yang Z, Rogóż R, Kapusta ŁJ, Christensen C, Barros S, et al. Effect of water - methanol blends on engine performance at borderline knock conditions in gasoline direct injection engines. Appl Energy 2020;264:114750. doi:https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114750. strona wydawcy
 • Kapusta Ł.J. , Sutkowski M., Rogóż R., Zommara M., Teodorczyk A., Characteristics of Water and Urea–Water Solution Sprays, Catalysts. 9 (2019). doi:10.3390/catal9090750. pełny tekst
 • Kapusta Ł.J., Pielecha I., Wisłocki K., Teodorczyk A., n-Hexane injection into high-temperature and high-pressure environments, J. Vis. 22 (2019) 1071–1080. doi:10.1007/s12650-019-00596-z. pełny tekst
 • Shuang C., Kapusta L.J., Wubin W., Tie S., Xiaobo T., Li Z., Simultaneous multi-species PLIF diagnostic on CH4-Air inverse diffusion jet flame, J. Exp. Fluid Mech. 1 (2018) 26–32. doi: 10.11729/syltlx20170138 (artykuł w języku chińskim). pełny tekst
 • Kapusta Ł.J., “Spray measurements in SCR systems development,” in DIPSI Workshop 2018 on Droplet Impact Phenomena & Spray Investigation, 2018, no. May, pp. 13–16. pełny tekst
 • Kapusta Ł.J.; LIF/Mie Droplet Sizing of Water Sprays from SCR System Injector Using Structured Illumination, in Proceedings of ILASS2017 - 28th European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, 2017, pp. 580–587. pełny tekst
 • Niedzielska U., Kapusta L.J., Savard B., and Teodorczyk A.; Influence of water droplets on propagating detonations, J. Loss Prev. Process Ind., vol. 50, pp. 229–236, 2017. strona wydawcy
 • Kapusta, Ł.J. and Teodorczyk A.; Laser diagnostics for urea-water solution spray characterization, MATEC Web Conf., vol. 118, no. 00029, pp. 1–6, 2017 - pełny tekst
 • Kapusta ŁJ, Pielecha I, Wisłocki K, Teodorczyk A. Autoignition and combustionof n-hexane spray in subcritical and supercritical environments. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  2016;123:819–28.  doi: 10.1007/s10973-015-4927-z  pełny tekst
 • Kapusta Ł.J., Jaworski P., Kowalski J.; Jet and Droplet Breakup Modeling Approaches; Journal of KONES. Powertrain and Transport 2015; 22(3); 83-90
 • Kapusta Ł.J., Jaworski P., Kowalski J., Teodorczyk A.; Laser Based Diagnostic System for Spray Measurements; Journal of KONES. Powertrain and Transport 2015; 22(3); 91-98
 • Jaworski P., Kapusta Ł.J., Jarosiński S., Ziółkowski S., Capetillo A. C., Grzywnowicz R.; SCR Systems for NOx Reduction in Heavy Duty Vehicles; Journal of KONES. Powertrain and Transport 2015; 22(4); 139-146
 • Kapusta Ł.J., Teodorczyk A.; Numerical simulations of dual fuel combustion in a heavy duty compression ignition engine. Combustion Engines 2015;163:36–43.
 • Kapusta Ł.J., Teodorczyk A.; Numerical Study On In-cylinder Blending by Means of a Simultaneous Direct Injection of Two Liquid Fuels in a Heavy Duty Compression Ignition Engine; Transactions of IFFM 2015; 128:5–18
 • Cieślik W, Pielecha I, Kapusta ŁJ. The concept of combustion system with use of recirculated exhaust gas in the spark ignition engine. Combustion Engines 2015;162:257–63.
 • Kercheva B., Kapusta Ł. J., Teodorczyk, A. LES numerical study on n-hexane injection in a compression ignition engine. Archivum Combustionis, Vol. 34 - 2014 - No. 2.
 • Kapusta, Ł. J., Teodorczyk, A. (2012). Numerical Simulations of a Simultaneous Direct Injection of Liquid And Gaseous Fuels Into a Constant Volume Chamber. Journal of Power Technologies, 92(1), 12–19.
 • Kapusta, Ł. J., Sundell, J. P., & Teodorczyk, A. (2011). Liquid Biofuels-promising energy source for a small scale power plants. Combustion Engines, 3(146), 1–6. pełny tekst

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2021-2022
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców - czytaj więcej
 • Nagroda Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa za wyróżniające osiagnięcia w trzech kategoriach, naukowej, dydaktycznej i orgazacyjnej, w roku 2021
 • Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2019-2020
 • Trzy nagrody w konkursie Best Paper Politechniki Warszawskiej na najlepsze artykuły naukowe w roku 2020- czytaj więcej
 • Wyróżnienie projektu KNOCKY w programie "Innovation Radar" organizowanym przez Komisję Europejską, mającym na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnych projektów finansowanych ze środków europejskich, czytaj więcej
 • Nagroda Polskiego Instytutu Spalania (Polish Section of the Combustion Institute) za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spalania w roku 2015  czytaj więcej
 • Wyróżniona rozprawa doktorska przez Radę Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • Nagrody za najlepsze postery: VI International Congress on Combustion Engines 2015, Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems 2011

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo - technicznych, stowarzyszeniach

 • Institute for Liquid Atomization and Spray Systems
 • Polski Instytut Spalania
 • Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
 • Marie Curie Alumni Association

Działalność organizacyjna

 • Członek Komitetu Institute for Liquid Atomization and Spray Systems
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
 • Udział w pracy Komitetu Sterującego projektu OPTYMEiL
 • Organizacja cyklicznych spotkań integrujących środowisko stypendystów projektów H2020 Marie Skłodkowska-Curie Actions
 • Członek Podkomisji ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych na Politechnice Warszawskiej

Inne

 • Certyfikat AgilePM® Foundation, nr certyfikatu 09836517-01-7SG3
 • Certyfikat PRINCE2 Agile® Practitioner Certificate in Agile Project Management, nr certyfikatu GR649014395ŁK
 • Certyfikat PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management, nr certyfikatu GR656133228ŁK
 • Certyfikat MoR® Foundation Certificate in Risk Management, nr certyfikatu GR639006700ŁK
 • Certyfikat MoR® Practitioner Certificate in Risk Management, nr certyfikatu GR640003121ŁK
 • Certyfikat CAPM (Certified Associate in Project Management) wydany przez Project Management Institute, nr certyfikatu 1494575

Tematy prac dyplomowych

 • UWAGA- Oferta pracy dyplomowej realizowanej we współpracy z University of Vaaasa i Wartsila Finland
  • Symulacje numeryczne procesu spalania w modelowej komorze spalania stacjonarnego silnika gazowego i porównanie w badaniami eksperymentalnymi
 • Prace numeryczne (przy użyciu programów AVL FIRE ™ oraz AVL BOOST™)
  • Przygotowanie mieszanki (wtrysk, odparowanie, mieszanie), oraz spalanie w silnikach tłokowych i rakietowych
  • Modelowanie numeryczne procesów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w układach wydechowych
  • Symulacje numeryczne pracy silników (ZI, ZS, stacjonarne, samochodowe i inne)
 • Prace eksperymentalne
  • Wtrysk i mieszanie paliw i utleniaczy do napędów rakietowych
  • Samozapłon hipergolicznych materiałów pędnych
  • Analiza procesów wtrysku roztworu wodnego mocznika
  • Wtrysk paliwa w warunkach gwałtownego wrzenia