ITC / IT / Oprogramowanie dydaktyczne i badawcze dostępne na PW

Oprogramowanie dydaktyczne i badawcze dostępne na PW

Aplikacje i systemy firmy Microsoft

Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom Politechniki Warszawskiej oprogramowanie MS Office 365 wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy z możliwością późniejszego przedłużenia bądź odkupienia licencji na preferencyjnych warunkach.

Każdy pracownik w ramach jednej licencji fizycznej ma możliwość zainstalowania, m.in. 5 kopii pakietu MS Office, np. na komputerze w pracy, w domu, tablecie, smartfonie.

http://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanie-Microsoft

Matlab

Centrum Informatyzacji PW od dnia 1 kwietnia 2016 r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje i pliki licencyjne są tu:

https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanie-inzynierskie/MATLAB

LabView

LABoratory Virtual Instrument Engineering Workbench - środowisko programistyczne ułatwiające tworzenie oprogramowania dla potrzeb laboratoriów pomiarowych.

LabView udostępniane jest w ramach licencji uczelnianej, która upoważnia do nielimitowanych instalacji na terenie PW w celach edukacyjnych. Informacje:

https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanie-inzynierskie/LabVIEW