ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Semestralne stypendia w Niemczech i wakacyjne kursy językowe

Semestralne stypendia w Niemczech i wakacyjne kursy językowe

GFPS-Polska: Semestralne stypendia w Niemczech i wakacyjne kursy językowe

gfps

Stowarzyszenie Naukowo - Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej GFPS-POLSKA od wielu lat zajmuje się rozwijaniem kontaktów między młodymi Polakami i Niemcami, promocją nauki języka niemieckiego i zaangażowania we współpracę naukową i kulturalną z naszym zachodnim sąsiadem. Współpracujemy z partnerskimi organizacjami w Niemczech oraz Czechach: GFPS e.V. i GFPS-CZ. Od 2009 roku honorowym patronem GFPS-Polska jest prof. Władysław Bartoszewski.

Polskim studentom dajemy możliwość udziału w dwóch nietypowych projektach: semestralnych stypendiach w Niemczech oraz wakacyjnym kursie językowym Tandem.

 

Stypendium

O 5-miesięczne stypendium naukowe GFPS mogą się ubiegać studenci i doktoranci wszystkich kierunków. Podstawowymi kryteriami wyboru są dobre wyniki w nauce, ciekawy projekt naukowy oraz zainteresowanie działalnością GFPS. Stypendystów poznajemy na rozpoczynającym semestr seminarium "Dni Miast" w Niemczech. Na koniec semestru stypendyści GFPSu z czterech krajów - Polski, Niemiec, Czech i Białorusi - spotykają się na wspólnym czteronarodowym seminarium „Stip-Treffen”, gdzie referują efekty swojej pracy nad projektem stypendialnym i opowiadają o swoim pobycie. W trakcie semestru stypendyści są pod opieką Grupy Lokalnej oraz Zarządu GFPS.

 

Termin składania wniosków na semestr letni 2013: 31 października 2012 r.

Szczegóły i zasady rekrutacji: http://gfps.pl/?page_id=67

 

Tandem

 

GFPS-ową tradycją jest organizowany co roku wakacyjny kurs językowy „TANDEM“. Młodzi Polacy i Niemcy uczą się języka podczas tradycyjnych zajęć z lektorami oraz poprzez rozmowy w parach, czyli „w tandemie“. Okazją do dalszego poszerzenia znajomości języka oraz kultury sąsiada jest wspólnie spędzany czas wolny oraz udział w przygotowanym programie rozrywkowo-kulturalnym (wycieczki, warsztaty, wieczory tematyczne). Kurs trwa miesiąc – dwa tygodnie w Polsce i dwa w Niemczech.

 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2013 r.

Szczegóły i zasady rekrutacji: http://gfps.pl/?page_id=73

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI O STOWARZYSZENIU NA www.gfps.pl