ITC / Projekty / PL0460

PL0460

Projekt PL0460:

„Profesjonalne partnerstwo między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania źródeł energii odnawialnej: szkolnictwo wyższe, szkolenia praktyczne oraz badania w dziedzinie energii odnawialnej”

realizowany w okresie od 16 stycznia 2009 roku do 31 marca 2011 roku. http://www.PL0460.itc.pw.edu.pl/