ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka

Dydaktyka

Nr Nazwa kursu Kierownik przedmiotu
NS509A Budownictwo dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
NS512 Czynniki Robocze Chłodnictwa dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW
ANS516 RES - Solar Engineering 1 dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW
ANS517 RES - Solar Engineering 2 dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW
NS519 Klimatyzacja dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW
NS522 Laboratorium Chłodnictwa I dr inż. Adam Ruciński
NS523 Laboratorium Chłodnictwa II mgr inż. Adam Szelągowski
NS536 Procesy energetyczne w elementach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych dr inż. Andrzej Grzebielec
NS540 Pompy Ciepła dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW
NS553A Perspektywiczne Technologie Energetyki Budynku dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW
NS561A Kriogenika dr inż. Andrzej Grzebielec
NS564 Technologia Sorpcyjna dr inż. Adam Ruciński
NS575A Perspektywiczne Technologie Chłodnicze dr inż. Andrzej Grzebielec
NS585A Wentylacja i Ogrzewnictwo dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
NS592A Wymienniki Masy dr inż. Adam Ruciński
NS623 Systemy i Urządzenia Klimatyzacyjne dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW
NS624 Technologia i Systemy Chłodnicze dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW
NS633A Nowoczesne technologie produkcji żywności dr inż. Adam Ruciński
NS653 Wybrane Zagadnienia Chłodnictwa dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW
NS711 Teoria Chłodnictwa dr inż. Adam Ruciński
NS712 Energetyka Słoneczna Budynku dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW
NS713 Automatyka i Sterowanie w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Ogrzewnictwie dr inż. Andrzej Grzebielec
NS714 Technologie i Materiały w Chłodnictwie dr inż. Andrzej Grzebielec
NS715 Budowa i eksploatacja urządzeń i systemów chłodniczych dr inż. Adam Ruciński
NS717 Charakterystyka energetyczna budynku i audyting dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
NS718 Fotowoltaika dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW
NS719 Podstawy technologii przemysłowych dr inż. Adam Ruciński
NS723 OZE w mikroskali dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW